Vaccinaties 0-4 jaar

Vaccinaties 0 - 4 jaar

Met een vaccinatie bescherm je jouw kind tegen ernstige ziekten. In de leeftijd van 0 tot 4 jaar krijgt je kind regelmatig een prik of drinkvaccin op het consultatiebureau.

Vaccinaties 0-4 jaar

Vaccinaties geven we aan de hand van het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM. De vaccinaties beschermen je kind tegen verschillende infectieziekten

Vaccinatieschema

Benieuwd wanneer jouw kind een prik kan krijgen? Je leest het in het vaccinatieschema. Hier staat ook meer informatie over de vaccinaties. 

Afspraken met prikken

Kinderen van 0 tot 4 jaar krijgen een prik of drinkvaccin op het consultatiebureau. Hieronder vind je een overzichtelijk schema van de momenten waarop dat gebeurd.  

Veelgestelde vragen

Mijn kind is niet gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma en is niet beschermd. Kan dat alsnog?

Kinderen die niet deelgenomen hebben aan het Rijksvaccinatieprogramma kunnen tot en met de leeftijd van 18 jaar vaccinaties inhalen. Neem daarvoor contact met ons op.

Mijn kind is nog niet gevaccineerd. Moet ik mijn kind thuishouden van de opvang?

Je hoeft je kind niet thuis te houden. Dat geldt ook wanneer je kind nog niet alle vaccins heeft gehad. Wanneer er een uitbraak is van een infectieziekte op de opvang, dan doet de GGD bron- en contactonderzoek. Zij adviseren jou wat je kunt doen.

Heeft je kind de leeftijd om een vaccin te krijgen? Dan kan je kind bij ons gevaccineerd worden. Maak daarvoor een afspraak.

Kan ik zelf nog werken wanneer mijn kind een besmettelijke infectieziekte heeft?

Dat verschilt per sector. Vraag altijd aan je werkgever of je kan komen werken.

Mijn kind heeft misschien een besmettelijke infectieziekte. Wat moet ik doen?

Bel de huisarts, vertel de klachten en volg het advies op.

Kan mijn kind contact hebben met mensen uit een regio waar mazelen of kinkhoest heerst?

Dat kan nog wanneer je kind gevaccineerd is of als je zeker weet dat de ander niet besmet is. Ga bewust om met contacten en houd dit zo veilig mogelijk, bijvoorbeeld op afstand.

Mijn kind is misschien al besmet met mazelen en is nog niet gevaccineerd. Is een BMR-vaccinatie dan nodig?

Als de vaccinatie binnen 3 dagen na de besmetting wordt gegeven kan het vaccin zelfs nog een beschermend effect hebben. Als de mazeleninfectie al te ver gevorderd is, krijgt je kind mazelen.

Wanneer kan mijn kind onder de 14 maanden een vaccinatie tegen mazelen krijgen?

Kinderen onder de 14 maanden krijgen alleen een vaccinatie tegen mazelen wanneer zij in contact zijn geweest met een besmette persoon.

Waarom krijgen kinderen standaard pas vanaf 14 maanden een vaccinatie tegen mazelen aangeboden?

Kinderen in Nederland krijgen standaard een oproep voor BMR-vaccinatie op 14 maanden. Op deze leeftijd werkt het BMR-vaccin namelijk het best. De eerste maanden na de geboorte wordt een kind beschermd door de antistoffen die de moeder aan het kind meegeeft. Maar deze antistoffen belemmeren de werking van het vaccin. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het afweersysteem van het kind sterker op het mazelenvaccin reageert (dus betere bescherming geeft) als de eerste mazelenvaccinatie na de leeftijd van een jaar wordt gegeven. Dit heeft te maken met de rijping van het afweersysteem. Met een vaccinatie op 14 maanden zijn kinderen daarna optimaal beschermd tegen bof, mazelen en rodehond.