Cursussen

Cursussen

JGZ organiseert regelmatig korte cursussen en themabijeenkomsten om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Ouders/verzorgers kunnen gebruikmaken van de cursussen die gegeven worden in hun eigen gemeente.

Samen voor een sterke start

De geboorte van een baby is één van de meest bijzondere ervaringen in het leven; een periode vol met plezier en verwachtingen. Echter, ouder worden kan ook stress en uitdagingen met zich meebrengen.

Kinderen van groep 4 & 5

Fijn vrienden training

De training ‘Fijn vrienden’ is ontwikkeld voor kinderen van groep 4 & 5 die soms wat onzeker zijn, weinig zelfvertrouwen hebben, angstig of soms somber zijn. Wij werken aan weerbaarheid, het stimuleren van het zelfvertrouwen, het versterken van de emotionele veerkracht en het opbouwen van probleemoplossende vaardigheden.

Voor kinderen van groep 6, 7 en 8

Sociale weerbaarheids- training

De sociale weerbaarheidstraining is voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Tijdens deze training leren kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen zodat zij goed 'nee' kunnen zeggen, hun grenzen aangeven en steviger in hun schoenen staan.

Voor kinderen in echtscheidingssituaties

Spel- en praatgroep

Tijdens deze cursus leren kinderen dat je voor jezelf mag kiezen en krijgen ze een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Binnen de groep vinden kinderen herkenning en kunnen zij veel voor elkaar betekenen. De spel – en praatgroep wordt gegeven door speciaal getrainde coaches.

Werk aan je zelfbeeld

Merk jij wel eens dat je een negatief beeld of negatieve gedachten hebt over jezelf? Bijvoorbeeld "ik ben lelijk, dik of dom". Zorgt dit ervoor dat je soms niet zo lekker in je vel zit of minder contact hebt met anderen? Dan is deze training misschien wel iets voor jou.

Online cursus

Weerbaarheid bij kinderen

Tijdens deze thema-avond krijg je handvatten waarmee je de weerbaarheid van je kind kan vergroten. Het gaat ook over het belang van het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en wat je daar als ouders voor kan doen.

Peuter in zicht

In de cursus Peuter in zicht komt de ontwikkeling van de peuter aan de orde. Het is een interactieve cursus, waarbij er gelegenheid is om met andere ouders ervaringen te delen. Daarnaast leren de ouders vaardigheden aan de hand van de onderwerpen steunen, stimuleren en sturen.

Online cursus

Positief opvoeden

De online cursus Positief Opvoeden helpt ouders de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, leert hoe gewenst gedrag gestimuleerd kan worden en hoe om te gaan met ongewenst gedrag.

Online cursus

Peuter in zicht

In de cursus Peuter in zicht komt de ontwikkeling van de peuter aan de orde. Het is een interactieve cursus, waarbij er gelegenheid is om met andere ouders ervaringen te delen. Op een positieve manier wordt ingegaan op de lastige momenten waar je als ouder van een peuter soms mee te maken kunt krijgen.