Cursussen

Cursussen

JGZ organiseert regelmatig korte cursussen en themabijeenkomsten om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Ouders/verzorgers kunnen gebruikmaken van de cursussen die gegeven worden in hun eigen gemeente.

Voor kinderen in groep 6, 7 en 8

Weerbaarheids- training

De sociale weerbaarheidstraining is voor kinderen in groep 6, 7 en 8. Tijdens deze training leren kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen zodat zij 'nee' kunnen zeggen, hun grenzen kunnen aangeven en steviger in hun schoenen staan.

Voor kinderen in echtscheidingssituaties

Spel- en praatgroep

Hoe ga je als kind om met de scheiding van je ouders? In deze spel- en praatmiddagen leren kinderen de keuze van hun ouders beter te begrijpen.

Online cursus

Weerbaarheid bij kinderen

Tijdens deze thema-avond leer je hoe je de weerbaarheid van je kind kan vergroten. Ook krijg je informatie over de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van je kind en hoe je daar als ouder bij kan helpen.

Peuter in zicht

In de cursus Peuter in zicht komt de ontwikkeling van de peuter aan de orde. Het is een interactieve cursus, waarbij er gelegenheid is om met andere ouders ervaringen te delen. Daarnaast leer je als ouder vaardigheden om gedrag van je peuter te steunen, stimuleren en sturen.

Online cursus

Puber in huis

Wat verandert er allemaal in de puberteit? Je ontvangt informatie over de diverse veranderingen in de puberteit en de ontwikkeling van het puberbrein. Hoe houd ik contact met mijn puber en hoe ga ik om met het gedrag van mijn puber?

Online cursus

Een kijkje in het puberbrein

Wat verandert er allemaal in de puberteit? Je ontvangt tijdens deze thema-avond informatie over de diverse ontwikkelingen van het puberbrein en het gedrag van je puber. Ook wordt besproken hoe je het beste kunt communiceren met je puber.

Online cursus

Positief opvoeden

De online cursus Positief Opvoeden helpt ouders de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, hoe gewenst gedrag gestimuleerd kan worden en hoe om te gaan met ongewenst gedrag.

Online cursus

Peuter-ontwikkeling

Bij deze thema-avond staat de ontwikkeling van je peuter centraal. Het is een interactieve avond waar ervaringen met andere ouders uitgewisseld kunnen worden. We zullen met elkaar ingaan op de lastige momenten waar je als ouder van een peuter mee te maken kan krijgen.

Online cursus

Positief opvoeden

In de online cursus Positief Opvoeden leer je als ouder om oorzaken van gedragsproblemen te herkennen. Ook krijg je tips om gewenst gedrag te stimuleren en om te gaan met ongewenst gedrag.