Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ Zuid-Holland West). De tekstuele informatie die op www.jgzzhw.nl staat mag vrij verspreid worden, mits onaangepast met duidelijke bronvermelding en slechts bestemd voor niet-commerciële doeleinden. Beeldmateriaal betreft eigen foto’s en aangekochte stockfoto's. Deze mogen niet door derden geplaatst worden op andere websites of andere media.

Gebruik van enige informatie, afkomstig van deze website, gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met uw arts, specialist of apotheker.

De JGZ Zuid-Holland West doet haar uiterste best om deze website correct, volledig en actueel te houden. Toch is het mogelijk dat informatie, op of via de site verkregen, onvolledig of onjuist is. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Ook besteedt de JGZ Zuid-Holland West uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. 100% garanderen kunnen we dat helaas niet. De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. De JGZ Zuid-Holland West behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de JGZ Zuid-Holland West. Deze websites zijn geen eigendom van JGZ Zuid-Holland West, maar slechts ter informatie voor de bezoeker van deze website opgenomen. Hoewel de JGZ Zuid-Holland West uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst de JGZ Zuid-Holland West af.

Aansprakelijkheid

De JGZ Zuid-Holland West sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van of in enig opzicht verband houdt met deze website.

Hoewel de JGZ Zuid-Holland West alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de JGZ Zuid-Holland West niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

De JGZ Zuid-Holland West aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site. Het Nederlands recht is van toepassing.

Adverteren

Deze website biedt geen mogelijkheden tot adverteren.

Contact

Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende deze website van de JGZ Zuid-Holland West kun u contact opnemen via e-mail: communicatie@jgzzhw.nl.