Privacy

JGZ Zuid-Holland West hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers en bezoekers van deze website. Wij volgen nauwgezet de bepalingen uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de toepasselijke bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat JGZ uw privacy beschermt en geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens die u ons verstrekt, gebruikt JGZ voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie. U ontvangt onze digitale nieuwsbrief "Groeimeter" alleen wanneer u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden. JGZ kan uw e-mailadres gebruiken om gepersonaliseerde berichten te tonen op sociale media. Indien u geen deel uit wilt maken van Custom Audience advertising, kunt u dit aangeven via communicatie@jgzzhw.nl.
 
Cookies
Om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op onze bezoekers, en om statistieken over het gebruik van onze website te verzamelen, maken wij gebruik van cookies. JGZ Zuid-Holland West kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu. Wij verzamelen via cookies geen persoonlijke gegevens en gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden.
 
Voor vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u contact opnemen via communicatie@jgzzhw.nl.