Privacy

Regels en wetten

In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en het landelijk basispakket jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdgezondheidszorg aan de kinderen die in de gemeente wonen of daar naar school gaan. Wij voeren deze taak uit namens de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Doorlopende zorg

Professionals van JGZ zien kinderen vanaf de geboorte totdat ze bijna volwassen zijn. Elk kind en elk gezin is anders. Daarom vullen we de contactmomenten, in overleg met ouders, flexibel in. Er is sprake van een doorlopende zorgrelatie, ook al hebben we niet jaarlijks contact.

Privacy

Wij gaan zeer zorgvuldig om met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. We delen jouw gegevens, uit bijvoorbeeld het digitale dossier van jouw kind, niet zomaar met andere partijen. In ons privacyreglement staat precies omschreven hoe wij omgaan met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. 
Voor de jeugdarts en jeugdverpleegkundige geldt een beroepsgeheim.

Gegevens voor onderzoek

JGZ heeft, behalve de zorg voor je kind, ook de taak om een algemeen beeld te geven van de gezondheidstoestand van alle kinderen in het werkgebied. We doen onderzoek om gemeenten in de regio hierover te kunnen adviseren. We dragen ook bij aan medisch wetenschappelijk onderzoek, met het doel om de jeugdgezondheidszorg nog beter te maken.

Voor deze onderzoeken gebruiken we gegevens uit de digitale kinddossiers. De gegevens worden geanonimiseerd, zodat niet duidelijk is van welk kind gegevens worden gebruikt. Is het onderzoek niet mogelijk met anonieme gegevens, dan vragen we je vooraf om toestemming voor het gebruik van gegevens uit het dossier van jouw kind. Bij kinderen van 12 -16 jaar vragen we dat ook aan je kind. Vanaf 16 jaar beslist je kind zelf. Het is niet altijd mogelijk om vooraf toestemming te vragen, bijvoorbeeld als het om grote aantallen kinddossiers gaat. In dat geval maken we melding van het onderzoek op onze website. Wil je niet dat we de gegevens van jouw kind voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken? Stuur dan een mail naar experisecentrum@jgzzhw.nl.

Meldcode

Wij werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij vermoedens hiervan zijn onze professionals verplicht te handelen volgens het stappenplan voor professionals in de zorg. Zo nemen we een weloverwogen besluit om wel of geen melding bij Veilig Thuis te doen. Als we melding maken doen we dat altijd om hulp op gang te brengen.

Volgens de Wet meldcode hebben professionals het recht om te melden bij Veilig Thuis. Ook als gezinsleden daar geen toestemming voor geven. Het meldrecht houdt in dat professionals persoonsgegevens van volwassenen en kinderen mogen doorgeven aan Veilig Thuis, zodat Veilig Thuis een onderzoek naar de gezinssituatie kan starten. Bovendien mogen professionals informatie geven als Veilig Thuis daar vanwege haar onderzoek om vraagt.

Wil je advies of zelf een melding doen? Dan kun je in onze regio terecht bij Veilig Thuis Haaglanden.

Nieuwsbrief

Je ontvangt onze digitale nieuwsbrief "Groeimeter" alleen wanneer je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Hiervoor kun je je altijd afmelden. JGZ kan je e-mailadres gebruiken om gepersonaliseerde berichten te tonen op social media. Indien je geen deel uit wilt maken van Custom Audience advertising, kun je dit aangeven via communicatie@jgzzhw.nl.