JGZ op school

Bijna alle kinderen komen tot ze 4 jaar zijn regelmatig naar het consultatiebureau voor een gezondheidscheck. Daarna zien we de kinderen op school. Een goede samenwerking met school vinden wij heel belangrijk.

Voor scholen

Gezondheidsonderzoek op school

JGZ voert een aantal gezondheidsonderzoeken uit op school. Dat gebeurt in groep 2, groep 7, klas 1 of 2 en klas 3 of 4. Zo nodig wordt bij 5-jarigen een spraak- en taalonderzoek uitgevoerd. 
Op het speciaal onderwijs bieden we de gewone zorg, een beetje speciaal. Lees er meer over in de folder.

Wij horen graag de mening van docenten over de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Daarom vragen we hen bij elk onderzoek om een vragenlijst in te vullen.

Spraak- en taalonderzoek 5-jarigen

Het logopedie onderzoek is niet bij alle kinderen nodig. Er vindt eerst een analyse plaats aan de hand van vragenlijsten. We vragen aan de leerkracht en aan de ouders om een vragenlijst in te vullen. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of er aanleiding is om een onderzoek bij het kind uit te voeren. Leerlingen worden niet onderzocht als:

  • Op beide vragenlijsten geen opmerkelijke logopedische bevindingen zijn aangegeven;
  • Een kind naar een logopedist gaat of daar kortgeleden onder behandeling is geweest;
  • Ouders geen vragenlijst hebben ingevuld of geen toestemming hebben gegeven.

Schoolgidsen en schoolwebsite

De volgende informatie kan worden vermeld in de schoolgids of op de website of magister.

Schoolverzuim

We werken samen met scholen en leerplicht aan het terugdringen van schoolverzuim. Dat doen we op een variant van de methode M@zl. Leerlingen kunnen via het aanmeldformulier worden aangemeld. 

    Lesmateriaal

    • Aan de slag in de klas met gezondheid? Bij het informatiecentrum van GGD Haaglanden kan je gratis lesmateriaal lenen of neem contact op met Team gezonde school

    • In onderstaande video van NPO Zapp TOPDOKS wordt alles over vaccineren uitgelegd.