Geboortezorg

Een kansrijke start. Dat wensen we elk kind en ieder gezin toe. We werken graag samen met alle verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden in onze regio. Vroege signalering van problemen en een betere zorg en ondersteuning vóór, tijdens en na de zwangerschap noodzakelijk is.

Prenatale zorg

Verloskunde, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg liggen in elkaars verlengde. Gaat het goed met moeder en kind? Dan zien we een kind pas na de geboorte op het consultatiebureau.
Als de omstandigheden van de aanstaande ouder(s) niet optimaal zijn, dan kunnen we de zorg al tijdens de zwangerschap starten. Vroege verwijzing helpt om op tijd passende hulp te starten.

De basis: Goede Start gesprek

Onze prenatale zorg begint altijd met een gesprek. Dat kan bij de zwangere thuis zijn, op een andere locatie of via beeldbellen. 
Het Goede Start gesprek is er voor alle zwangeren die vragen of zorgen hebben over het ouderschap. Specifiek voor zwangeren in lastige omstandigheden (sociaal, mentaal en fysiek).

Risicofactoren:

  • geen sociaal steunend netwerk
  • geen baan en/of opleiding
  • financiële problemen
  • huisvestingsproblemen
  • roken, alcohol en/of drugsmisbruik
  • verleden van huiselijk geweld
  • stress
  • vragen of bezorgdheid

Aanmelden

Aanmelden gaat altijd in overleg met de zwangere (of partner). De zwangere meldt zelf aan. Dat gaat via het aanmeldformulier op deze website. Je kunt als verwijzer helpen bij het invullen van het formulier. In Delft kan ook verwezen worden via KASTO: kastodelft@jgzzhw.nl.

Contact over een cliënt
Wil je een toelichting geven op de situatie van een cliënt? Of heb je een casus die je met de jeugdverpleegkundige wil bespreken? Dan kun je het contactformulier invullen. De jeugdverpleegkundige neemt dan contact met je op.

Aanvullende begeleidingsmogelijkheden

Voorzorg
VoorZorg bestaat uit een intensief schema van 40-60 gestructureerde huisbezoeken door jeugdverpleegkundigen. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap en gaan door tot het kind 2 jaar is.

Stevig ouderschap en Kasto
Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. Met circa zes huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken.

Voor de criteria voor toeleiding en over de aanmelding kun je bellen of contact opnemen via de mail: info@prenatalezorg.nl. 

Vaccinaties voor zwangeren

De maternale kinkhoest- en griepvaccinatie beschermt een baby tegen kinkhoest en griep. Deze vaccinaties kan de zwangere (gratis) op afspraak bij JGZ halen. Dat kan vanaf de 22e week in de zwangerschap tot aan de bevalling. De afspraak kan telefonisch worden gemaakt via het Contactbureau.