Vragenlijsten

Baby- en peuterconsulten

Deze vragenlijst over de gezondheid, ontwikkeling en het gedrag van jouw kind wordt tijdens het consult met jou besproken.
Vragenlijst 18 maanden
Vragenlijst 2 jaar
Vragenlijst 3 jaar
Vragenlijst 4 jaar

Bij alle 3 en 4-jarigen wordt een ogentest gedaan. Van deze testen staat een voorbeeld in de GroeiGids. Sommige kinderen zijn erg verlegen of kennen de plaatjes niet. Het helpt als het kind thuis al heeft geoefend. Met het voorleesboekje 'Wat zie jij' kun je jouw kind voorbereiden op de ogentest bij 3 jaar.
Bij de ogentest voor vierjarigen gebruiken we een kaart met rondjes (met een opening). Jouw kind krijgt een 'piratenbril' op (waardoor één oog is afgedekt) en moet dan aangeven waar het rondje open is.
Wat zie je met één oog? Knutsel en kleur deze bril (en neem hem mee naar de ogentest).

Logopedie 5-jarigen

Vragenlijst ouder spraak-taalonderzoek
Vragenlijst leerkracht spraak-taalonderzoek

Groep 2

Vragenlijst ouder
Vragenlijst leerkracht
Speciaal onderwijs ouder
Speciaal onderwijs leerkracht

Groep 7

Vragenlijst leerling
Vragenlijst ouder
Vragenlijst leerkracht
Speciaal onderwijs ouder + leerling
Speciaal onderwijs leerkracht

Klas 1/2 Voortgezet onderwijs

Vragenlijst leerling (ter inzage, de vragenlijst is persoonsgebonden en niet geschikt om te downloaden)
Vragenlijst ouder
Vragenlijst mentor
Speciaal onderwijs ouder + leerling
Speciaal onderwijs mentor

Klas 3/4 Voortgezet onderwijs

Vragenlijst leerling (ter inzage, de persoonlijke vragenlijst wordt digitaal aangeboden via www.zegjijhetmaar.nl)

Engelse vragenlijsten

2 years
3 years
4 years
Speech and language examination (5 years)
Pupil questionaire group 7

Questionaire parents/care providers group 2
Questionaire parents/care providers group 7
Instructor's questionaire group 2
Instructor's questionaire group 7