Vragenlijsten

Baby- en peuterconsulten

Deze vragenlijst over de gezondheid, ontwikkeling en het gedrag van jouw kind wordt tijdens het consult met jou besproken.
Vragenlijst 18 maanden
Vragenlijst 2 jaar
Vragenlijst 3 jaar
Vragenlijst 4 jaar   *
* Vanwege het coronavirus volgen we op een aantal locaties een aangepaste werkwijze. Kinderen van 4 jaar komen alleen naar het consultatiebureau voor een vaccinatie. Zo nodig wordt ook een ogentest gedaan. Dat wordt bepaald aan de hand van een 'Checklist ogentest'

Logopedie 5-jarigen
Vragenlijst ouder spraak-taalonderzoek
Vragenlijst leerkracht spraak-taalonderzoek

Groep 2

Vragenlijst ouder
Vragenlijst leerkracht
Speciaal onderwijs ouder
Speciaal onderwijs leerkracht

Groep 7

Vragenlijst leerling
Vragenlijst ouder
Vragenlijst leerkracht
Speciaal onderwijs ouder + leerling
Speciaal onderwijs leerkracht

Klas 1/2 Voortgezet onderwijs

Vragenlijst leerling
Vragenlijst ouder
Vragenlijst mentor
Speciaal onderwijs ouder + leerling
Speciaal onderwijs mentor

Klas 3/4 Voortgezet onderwijs

Vragenlijst leerling (ter inzage, de persoonlijke vragenlijst wordt digitaal aangeboden via www.zegjijhetmaar.nl)

Engelse vragenlijsten

18 months
2 years 
3 years 
4 years 
Speech and language examination (5 years) 
Pupil questionaire group 7 
Questionaire parents/care providers group 2 
Questionaire parents/care providers group 7 
Instructor's questionaire group 2 
Instructor's questionaire group 7