Nieuws
Kwaliteitstoetsing: Dialoogtafel

Wij willen goede zorg leveren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat wij de juiste kwaliteit en veiligheid bieden. Dat gebeurt met kwaliteitsaudits. Deze manier van beoordelen sluit niet meer aan bij wat jgz-organisaties nodig hebben. Daarom willen we een nieuwe manier van kwaliteitsdenken introduceren. Samen met Icare JGZ zijn we gestart met een pilot van 'dialoogtafel Lerende kwaliteit' om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Op dinsdag 24 oktober 2023 was de eerste dialoogtafel. Medewerkers van de twee organisaties gingen, onder leiding van een moderator, met elkaar in gesprek over kwaliteitsdilemma's, zoals:

  • het open dossier;
  • regie (bij de ouder);
  • het werken met de voor de jeugdgezondheidszorg nieuwere disciplines als de pedagoog;
  • de grenzen van de jeugdgezondheidszorg.

Het gesprek maakte duidelijk dat de verschillen in de manier van werken en aanpak groot zijn. Terwijl we allemaal hetzelfde willen: doen wat nodig is voor ouders en kinderen.

Icare JGZ en JGZ Zuid-Holland West evalueren de eerste dialoogtafel en bereiden de tweede dialoogtafel voor. Deze vindt begin 2024 plaats in dezelfde setting. Als de pilot een succes is, neemt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de systematiek over en komt deze beschikbaar voor alle jeugdgezondheidszorganisaties.

Zien hoe de eerste dialoogtafel verliep? Bekijk dit filmpje: