Nieuws
GO-poli voor vroeg geboren kinderen

Go-Poli voor vroeg geboren kinderen

Te vroeg geboren baby's (prematuur) of baby's met een te laag geboortegewicht (dysmatuur) hebben vaak een moeilijke start. Bij de geboorte zijn hun organen meestal nog niet volledig ontwikkeld. Problemen op het gebied van groei, ontwikkeling en sociaal functioneren komen regelmatig voor. Na ontslag uit het ziekenhuis hebben deze baby's en hun ouders de eerste jaren extra aandacht en ondersteuning nodig. De nieuwe GO-poli op het consultatiebureau van JGZ in Delft volgt vanaf nu actief de ontwikkeling en gezondheid van deze kinderen.

Zorg op de juiste plek
Op de GO-poli werkt de kinderarts van het ziekenhuis nauw samen met de zorgprofessionals van JGZ. Laura van der Meer, kinderarts-neonatoloog bij Reinier de Graaf: “Door de pre- en dysmature kinderen op het consultatiebureau te zien, kunnen we controlebezoeken bij de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en de neonatoloog goed op elkaar afstemmen. We delen expertise en geven ouders eenduidig advies over de zorg van hun kind. Samen kunnen we meer doen aan preventie, problemen eerder signaleren en behandelen. Zo kunnen we gezondheidsproblemen later in het leven van het kind voorkomen. De GO-poli draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment én aan onze ambitie om alle kinderen in de regio Delft een kansrijke start te geven.”

Gezond opgroeien
De GO-poli is een mooie aanvulling op de zorg die JGZ biedt. JGZ-verpleegkundige Patricia Vissers: ”Ouders van een te vroeg geboren kind hebben een heftige periode achter de rug. Wij helpen hen met advies en de juiste expertise op verschillende levensgebieden. We maken al kennis in het ziekenhuis, zodat zij weten wie we zijn en welke zorg we bieden. Tot het kind 4 jaar is, wordt het gezien op de GO-poli. Als er later in hun jeugd problemen ontstaan, dan is het fijn dat we nauw samenwerken met de afdeling kindergeneeskunde van Reinier de Graaf. Ons doel is dat pre- en dysmature kinderen met vertrouwen en zo gezond mogelijk opgroeien.”

De Gezamenlijke Ontwikkelingspoli (GO-poli) is op onze locatie aan de Händellaan in Delft.