Aangepaste werkwijze van JGZ

Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen is onze dienstverlening beperkt. Lees hier wat dit voor jou en je kind betekent: 

Voorwaarden voor het bezoek aan het consultatiebureau:

JGZ streeft ernaar om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken. Het beleid voor een bezoek aan één van onze JGZ locaties is dan ook aangescherpt:

  • Heb je een afspraak bij JGZ? Kom dan met maximaal één gezonde ouder/verzorger naar het consultatiebureau. Laat andere kinderen thuis.
  • Heb jij of heeft je kind koorts, keelpijn, verkoudheid- of hoestklachten? Kom dan niet binnen. Bel dan naar het Contactbureau van JGZ om de afspraak te verplaatsen. Telefoon: 088-054 99 99.

Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

Gehoorscreening baby
De gehoorscreening bij pasgeborenen komt te vervallen. 

Zuigelingen huisbezoek (2 weken consult)
Het zuigelingen huisbezoek wordt omgezet naar een telefonisch consult, tenzij een face to face contact strikt noodzakelijk is. Wij nemen hiervoor contact met je op.

Individuele contactmomenten met vaccinatie op het consultatiebureau
Heb je binnenkort een afspraak waarbij je kind een vaccinatie krijgt? Deze afspraak gaat door. 

Contactmomenten zonder vaccinatie vervallen
Alle afspraken zonder vaccinatie (met uitzondering van het 4 weken contactmoment) komen tot en met 3 mei 2020 te vervallen. Wij doen ons best om je hiervan telefonisch op de hoogte te stellen.

Geen inloopspreekuur - Je kunt wel bellen
Tot en met 3 mei 2020 zijn er geen inloopspreekuren. Heb je vragen of zorgen over je kindje? Neem dan contact op via het telefonisch spreekuur. Elke werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur bereikbaar via
088 - 054 99 99 (optie 2).

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar

Contactmomenten voor schoolgaande kinderen (4-18 jaar)
Alle contactmomenten op scholen zijn tot nader bericht afgelast. Ook de contactmomenten voor kinderen van 5 jaar, die plaatsvinden bij de jeugdarts op onze locaties, gaan tot en met 3 mei 2020 niet door. De vaccinatiespreekuren voor kinderen van 4 tot 18 jaar gaan wel door.

JGZ vaccinatiedagen
De groepsvaccinaties van JGZ gaan niet door. Zodra er nieuwe vaccinatiedata bekend zijn, ontvang je een nieuwe oproep. De groepsvaccinaties voor 9-jarigen (DTP/BMR) en 13-jarigen (HPV) zijn uitgesteld tot na de zomervakantie van 2020. Daarmee komt de bescherming tegen deze ziekten niet in gevaar. De groepsvaccinatie voor 14-jarigen (Meningokokken ACWY) zal voor 1 juli 2020 in een andere vorm plaatsvinden. Kinderen worden hier individueel over geinformeerd. 

Telefonische bereikbaarheid van JGZ
Heb je als ouder een vraag of maak je je zorgen over je kind? Je kunt ons elke werkdag bellen tussen 08.30 en 16.30 uur via 088 - 054 99 99 (optie 2). Onze jeugdverpleegkundigen zitten klaar om je vraag te beantwoorden. 

Voor zwangeren

22 weken contactmoment voor zwangere vrouwen
De 22 wekenprik voor zwangere vrouwen gaat door. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met ons Contactbureau: 088 054 99 99.

Richtlijnen

JGZ volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Rijksoverheid. Per dag beoordelen we de actuele situatie. Onze professionals zijn extra alert op de hygiene en volgen uiteraard de hygienerichtlijnen voor de gezondheidszorg die altijd van toepassing is.