Spraak en taalonderzoek (logopedie)

Spraak en taalonderzoek

Kinderen leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier praten. De logopedist voert op indicatie een vraag- en taalonderzoek uit, om te achterhalen of er sprake is van een spraak- en/of taalontwikkelingsprobleem.

Spraak- en taalonderzoek (logopedie)

Kinderen leren in hun eigen tempo en op hun eigen manier praten. Voor jou als ouder kan het soms lastig zijn om te beoordelen of de spraakontwikkeling van je kind wel op niveau is. De logopedist voert op indicatie een vraag- en taalonderzoek uit, om te achterhalen of er sprake is van een spraak- en/of taalontwikkelingsprobleem. Is dat het geval? Dan krijg je praktische adviezen of wordt er samen een voorstel voor een vervolgtraject gedaan.

Vragenlijst

Aan de hand van vragenlijsten wordt bepaald of er aanleiding is om het logopedisch onderzoek bij je kind uit te voeren. Wanneer jij als ouder of de leerkracht aangeeft dat er vragen of zorgen zijn, dan word je kind uitgenodigd voor het logopedisch onderzoek.

Logopedisch onderzoek

Tijdens het preventief logopedisch onderzoek controleren we de spraak van een kind, zijn of haar gebruik van taal, de stem en adem en onderzoeken we de oren. Zo kunnen eventuele problemen gesignaleerd en aangepakt worden.

Niet verplicht

De logopedist onderzoekt je kind alleen als je op de vragenlijst hebt aangegeven dat je daar toestemming voor geeft. Je kind krijgt een brief mee waarin staat of er een spraak- en taalonderzoek is gedaan. Als er bijzonderheden zijn opgemerkt, dan bespreken we onze bevindingen.

Informatieve websites

Voorlezen

Dagelijks voorlezen is leuk en gezellig en kinderen leren er veel van. Vertel af en toe een verhaal over iets wat je kind heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld met behulp van afbeeldingen. Praat samen over het verhaal of laat je kind het navertellen.

Spelenderwijs leren

Speel spelletjes met je kind. Vooral spelletjes waarbij je van beurt moet wisselen zijn goed. Samen spelen is een goede manier om veel met elkaar te praten. Ook spelletjes waarbij je doet alsof, zijn heel goed voor de taalontwikkeling.