Kind naar Gezonder Gewicht

Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas stijgt. We willen de stijgende trend omzetten in een daling. In de gemeente Leidschendam-Voorburg dragen we bij aan de aanpak 'Kind naar Gezonder Gewicht'.

Lokale samenwerking in Leidschendam

Kind naar Gezonder Gewicht biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht of obesitas. Bij deze aanpak werken professionals uit het zorg- en het sociale domein nauw met elkaar samen. Een centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin.

Onderdeel van de JOGG-aanpak

Kind naar Gezonder Gewicht is een methodiek van JOGG.

Voor wie?

Het begeleidingsprogramma is gericht op gezinnen met een kind:

  • van 4 tot 13 jaar;
  • dat woont in Leidschendam-Noord (postcodes 2262 en 2263)
    of op school zit op basisschool de Margriet, de Springplank/de Waterlelie, de Tandem, Emmaüs of de Trampoline.

Gezin aanmelden

Zorgprofessionals hebben een signalerende functie. Constateer je overgewicht bij een kind uit de doelgroep, kom dan in actie. Bespreek je zorgen met de ouder en het kind. Leg in begrijpelijke taal het belang van een gezond gewicht en gezonde leefstijl uit. Staat de ouder open voor ondersteuning? Meld het gezin dan aan via het aanmeldformulier.

Jeugdverpleegkundigen aan zet

Twee jeugdverpleegkundigen van JGZ hebben de taak van 'Centrale Zorgverlener' (CZV). Dat zijn Larissa Stadman en Esmée Simonis. Krijgen zij een melding binnen, dan maken ze een afspraak met de ouders voor een meet- en weegmoment bij JGZ en voor een huisbezoek. Zij gaan in gesprek met ouders en kind en maken samen een actieplan, regelen passende hulpverlening en monitoren de voortgang.

Anonieme melding

Wil je een casus bespreken of een anonieme melding doen? Bel dan naar een van de Centrale Zorgverleners: Larissa Stadman: 06 – 152 91 670 of Esmée Simonis: 06 – 598 52 965. Je kunt hen ook bereiken via ons Contactbureau.

Online training Praten over gewicht

Praten over overgewicht is niet eenvoudig. Wil je tips over hoe je het aan kunt pakken? Volg dan de online training: Praten over gewicht.

Voor het kind en met elkaar

Door samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat ieder kind met overgewicht en obesitas passende ondersteuning en zorg krijgt. Ga het gesprek aan en verwijs. Dan kunnen wij de vervolgstappen zetten.