Kind naar Gezonder Gewicht

Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas stijgt. We willen de stijgende trend omzetten in een daling. Binnen diverse gemeenten dragen we bij aan de aanpak 'Kind naar Gezonder Gewicht'.

Lokale samenwerking

Kind naar Gezonder Gewicht biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen met overgewicht of obesitas. Bij deze aanpak werken professionals uit het zorg- en het sociale domein nauw met elkaar samen. Een centrale zorgverlener coördineert het begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en het gezin.

Onderdeel van de JOGG-aanpak

Kind naar Gezonder Gewicht is een methodiek van JOGG.

Voor wie?

Op dit moment zijn er twee gemeenten binnen JGZ die dit programma aanbieden:

Gezin aanmelden

Zorgprofessionals hebben een signalerende functie. Constateer je overgewicht bij een kind uit de doelgroep, kom dan in actie. Bespreek je zorgen met de ouder en het kind. Leg in begrijpelijke taal het belang van een gezond gewicht en gezonde leefstijl uit. Staat de ouder open voor ondersteuning? Meld het gezin dan aan via het aanmeldformulier.

Jeugdverpleegkundigen aan zet

Een jeugdverpleegkundigen van JGZ wordt de vaste contactpersoon van het gezin. Wanneer zij een melding binnenkrijgt, maakt ze een afspraak met het gezin. Zij gaan in gesprek met ouders en kind en maken samen een plan, regelt passende hulpverlening en monitort de voortgang. Heb je een vraag aan de jeugdverpleegkundige of wil je iets bespreken? Je kan het intercollegiaal formulier invullen. 

Voor het kind en met elkaar

Door samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat ieder kind met overgewicht en obesitas passende ondersteuning en zorg krijgt. Ga het gesprek aan en verwijs. Dan kunnen wij de vervolgstappen zetten.