Ogentest

Ogentest

Je kindje krijgt bij 3 jaar een eerste ogentest. Daarna krijgt je kindje nog 2 keer een ogentest. Dit gebeurt wanneer je kindje 4 jaar is en wanneer je kindje in groep 2 zit.

Ogentest

Ogentest bij kinderen van 3 jaar

Kan je kind goed zien? Dat testen we als je kind 3 jaar is. We gebruiken daarvoor een kaart met symbolen, de LEA-kaart. Je kind krijgt een speciale bril op. Er wordt een plaatje aangewezen. Je kind zegt welk plaatje dat is of wijst het aan op een aanwijsplaat. Daarbij maakt het niet uit welke naam je kind aan een symbool geeft. 'Rondje', 'ring', of een ander woord, het is allemaal goed.

Sommige kinderen zijn verlegen of kunnen geen naam geven aan een plaatje. Het helpt als je kind thuis al heeft geoefend. Met het voorleesboekje 'Wat zie jij' bereid je je kind voor op de ogentest.

Heb je twijfels of je kind wel goed kan zien? Bekijk de ogentest checklist om de signalen te herkennen. 

Ogentest bij kinderen vanaf 4 jaar

Als je kind 4 jaar is, wordt opnieuw een ogentest gedaan. Bij het eerste consult op de basisschool wordt deze test nogmaals herhaald. Voor deze ogentest gebruiken we de E-hakenkaart. Hierop staat de E op vier verschillende manieren en van groot naar klein. Je kind krijgt een speciale bril op. Je kind wijst met een vinger de richting aan waar de E-haak open is.

Met de knutsel- en kleurbril is je kind goed voorbereidt op de ogentest. 

Uitgebreide ogentest

Kan je kind niet goed zien? Dan kan een uitgebreide ogentest nodig zijn. In dat geval wordt je kind verwezen naar de oogarts of opthoptiste.

Waarom de ogentest?

Door oogafwijkingen op jonge leeftijd te ontdekken en te behandelen, kun je erger voorkomen op latere leeftijd. De meeste winst wordt behaald door zo vroeg mogelijk een lui oog of andere oogafwijkingen op te sporen.