Ogentest

Ogentest

Het is belangrijk om te weten of jouw kind goed kan zien. We doen een ogentest als je kind 4 jaar is. En nog eens als je kind ongeveer 5 jaar is. Zijn er al eerder twijfels of jouw kind goed kan zien? Dan kan je kind ook al eerder een ogentest krijgen.

Ogentest

Ogentest bij kinderen van 3 jaar

Een ogentest bij kinderen die jonger zijn dan 3,5 jaar doen we alleen als het nodig is. Bijvoorbeeld als er in de familie een lui oog voorkomt. Heb je twijfels of je kind wel goed kan zien? Bekijk de ogentest checklist om de signalen te herkennen. 

We gebruiken een test met plaatjes: de LEA-test. Je kind krijgt een speciale bril op. Er wordt een plaatje aangewezen. Je kind zegt welk plaatje dat is of wijst het aan op een aanwijsplaat. Daarbij maakt het niet uit welke naam je kind aan het plaatje geeft. 'Rondje', 'ring', of een ander woord, het is allemaal goed.

Sommige kinderen zijn verlegen of kunnen geen naam geven aan een plaatje. Het helpt als je kind thuis al heeft geoefend. 

LEA-test


Ogentest bij kinderen vanaf 3,5 jaar

Als je kind ongeveer 4 jaar is doen we een ogentest. Bij het eerste consult op de basisschool wordt deze test nogmaals herhaald. Voor deze ogentest gebruiken we de E-hakenkaart.

 • Aan de muur hangt een kaart met E's van groot naar klein.
 • Je kind mag bij jou op schoot zitten of zelf staan.
 • Je kind krijgt een bril op om één oog af te dekken.
 • Je kind krijgt een E in handen.
 • De jeugdarts of jeugdverpleegkundige wijst een E aan op de kaart.
 • Je kind houdt de E in de handen op dezelfde manier als op het plaatje.
 • Of wijst met een vinger in de richting aan waar de E-haak open is. Daarna is het andere oog aan de beurt.

Met de knutsel- en kleurbril is je kind goed voorbereidt op de ogentest.

  Uitgebreide ogentest

  Kan je kind niet goed zien? Dan kan een uitgebreide ogentest nodig zijn. In dat geval wordt je kind verwezen naar de oogarts of orthoptist.

  Waarom de ogentest?

  Door oogafwijkingen op jonge leeftijd te ontdekken en te behandelen, kun je erger voorkomen op latere leeftijd. De meeste winst wordt behaald door zo vroeg mogelijk een lui oog of andere oogafwijkingen op te sporen.