JGZ kan weer 6 jaar vooruit

De wethouders van de 8 gemeenten in onze regio ondertekenden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met JGZ voor de komende 6 jaar.

JGZ kan weer 6 jaar vooruit

In onze regio is de jeugdgezondheidszorg uniek geregeld. JGZ Zuid-Holland West is een zelfstandige organisatie, die wordt gefinancierd door de gemeenten op basis van een samenwerkingsovereenkomst (convenant). De gemeenten zijn tevreden over deze samenwerking. De betrokken wethouders ondertekenden daarom een nieuwe overeenkomst voor de komende zes jaar.

,,Bijna alle ouders noemen kinderen het mooiste dat hen is overkomen. Soms gaat het opvoeden van kinderen vanzelf, maar soms is er extra ondersteuning nodig”, aldus Piet Vreugdenhil, wethouder van de gemeente Westland. ,,Die deskundige steun biedt JGZ. Ik ben blij met de nauwe samenwerking tussen JGZ en de gemeente. Ik hoop dan ook dat veel ouders de weg weten te vinden naar het consultatiebureau en de jeugdarts.”

Wij zijn blij met het vertrouwen van de gemeenten en blijven ons met hart en verstand inzetten voor de kinderen en jongeren in onze regio én voor hun ouders.