Digitaal dossier

Digitaal dossier

Voor elk kind leggen we een digitaal dossier aan. Dat is wettelijk verplicht. In het dossier registreren we gegevens over de groei, ontwikkeling, vaccinaties en informatie over het gezin. Zo kunnen we de ontwikkeling van jouw kind goed volgen.

Actuele informatie

Met het digitale dossier beschikken onze medewerkers altijd over actuele informatie over jouw kind. En hoef je informatie die je eerder hebt gedeeld niet nog eens te vertellen. Het dossier is beveiligd en is alleen toegankelijk voor medewerkers van JGZ die betrokken zijn bij de zorg van jouw kind. Lees daarover meer op onze pagina over Privacy.

Vertrouwelijk

Als ouder, wettelijke vertegenwoordiger en jongere heb je het recht om te weten welke informatie in het dossier staat. Tijdens een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kun je altijd vragen wat er in het dossier wordt opgeschreven en zelf meekijken in het dossier. Als je iets niet begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

Inzage en correctie 

Wil je buiten de afspraak je dossier bekijken? Maak dan een afspraak om het dossier in te zien. Als gegevens niet kloppen, dan kun je dat bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Vergeet niet je legitimatie mee te nemen.

Kopie van het dossier

Wil je graag een kopie van het digitale dossier? Vraag het aan via het formulier Kopie digitaal dossier. De leeftijd van je kind is belangrijk:

  • Kind tot 12 jaar:  Ouders en wettelijk vertegenwoordigers kunnen een kopie opvragen. 
  • Kind tussen 12 en 16 jaar: Vanaf 12 jaar beslist een kind zelf over het dossier. Je kind moet dus instemmen met de aanvraag voor een kopie. Je komt het dossier samen ophalen en neemt allebei een legitimatiebewijs mee.
  • Jongeren vanaf 16 jaar vragen zelf een kopie op van hun dossier.

Overdracht van het dossier

Ga je verhuizen of gaat jouw kind naar een school buiten ons werkgebied? Dan dragen we het digitale dossier van jouw kind over aan de nieuwe zorgorganisatie. Hiervoor wordt altijd eerst je toestemming gevraagd. We hechten veel waarde aan privacy en volgen de regelgeving. Voor overdracht van een dossier kun je bellen naar ons Contactbureau.

Soms krijgen wij het verzoek voor overdracht van het dossier van de organisatie die de zorg van ons overneemt. Als we nog niet jouw toestemming hebben, dan bellen we je of sturen een brief. Heb je toestemming gegeven, dan sturen we het dossier via een beveiligde lijn naar de nieuwe organisatie.

Voor de overdracht van het dossier volgen we de regels van de Privacywet. De leeftijd van je kind is belangrijk:

  • Kind tot 12 jaar: ouders of verzorgers geven toestemming. 
  • Kind tussen 12 en 16 jaar:  Ouder en kind beslissen samen over de overdracht van het dossier. Zijn er twijfels? Ga dan samen in gesprek over de eventuele consequenties van wel of geen toestemming geven. Je kind heeft hierin de laatste stem.
  • Jongeren vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Veelgestelde vragen

Wat is het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg?

Voor elk kind leggen we een digitaal medisch dossier aan. Dat is verplicht volgens de Nederlandse wet WPG. In dit dossier bewaren we gegevens over groei en ontwikkeling van je kind, vaccinaties en informatie over het gezin. Zo kunnen we de ontwikkeling van je kind goed volgen en dat helpt ons bij de zorg voor jouw kind.

Kan ik een kopie krijgen van het Digitaal dossier?

Dat kan. Na het insturen van dit formulier ligt het dossier binnen 4 weken voor je klaar. Je moet het persoonlijk ophalen, zodat we zeker weten dat het bij jou terechtkomt. Bij het ophalen neem je je legitimatiebewijs mee.

Kan ik als ouder het Digitaal Dossier JGZ van mijn kind inzien?

Als ouder / verzorger (met ouderlijk gezag) heb je het recht om te weten welke informatie is opgenomen in het digitale dossier. Dit geldt ook voor jouw kind. Bij afspraken met JGZ kun je altijd meekijken of vragen wat de arts of verpleegkundige in het dossier noteert. Vraag gerust om uitleg als je iets niet begrijpt. Wil je het dossier uitgebreider bekijken? Dan kun je hiervoor een afspraak maken. Als gegevens niet kloppen, dan kun je dat bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Kinderen tot 12 jaar: als ouder heb je recht op inzage in het dossier van jouw kind. Ook mag je vragen om een wijziging of verwijdering van gegevens in het dossier.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar: tussen de twaalf en zestien jaar mogen kinderen zelf hun dossier inzien. Ook mogen ze vragen om een wijziging of verwijdering van gegevens in het dossier. Jij kunt als ouder ook het dossier inzien als jouw kind hiervoor toestemming geeft.

Jongeren vanaf 16 jaar: vanaf deze leeftijd beslist een jongere zelf over het inzien van zijn/haar dossier. De jongere kan zelf een verzoek doen en heeft daarvoor geen toestemming nodig van de ouder(s).Ook mogen ze vragen om een wijziging of verwijdering van gegevens in het dossier. Als ouder krijg je alleen informatie over jouw kind als hij/zij daar toestemming voor geeft.

Wie kunnen er allemaal in het Digitaal Dossier JGZ van mijn kind?

Het dossier is beveiligd en alleen toegankelijk voor (direct) betrokken professionals van JGZ die werken volgens ons privacyreglement. Het dossier is dus niet toegankelijk voor andere zorgverleners en samenwerkingspartners uit ons netwerk zoals huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie of justitie. Ook niet als zij bij de zorg voor je kind betrokken zijn.