Digitaal dossier

Digitaal dossier

Voor elk kind leggen we een digitaal dossier aan. Dit is wettelijk verplicht. In het dossier registreren we gegevens over de groei, ontwikkeling, vaccinaties en informatie over het gezin. Zo kunnen we de ontwikkeling van jouw kind goed volgen en dat ondersteunt ons bij de zorg voor jouw kind.

Actuele informatie

Met het digitale dossier beschikken onze medewerkers altijd over actuele informatie over jouw kind en hoef je niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Het dossier is beveiligd en alleen toegankelijk voor medewerkers van JGZ die betrokken zijn bij de zorg van jouw kind. Lees daarover meer op onze pagina over Privacy.

Inzage in het Digitaal Dossier

Als ouder of wettelijke vertegenwoordiger heb je het recht om te weten welke informatie is opgenomen in het digitale dossier. Evenals jouw kind. Bij een bezoek aan het consultatiebureau of aan de schoolarts kun je altijd vragen wat de arts of verpleegkundige in het dossier noteert en meekijken in het dossier. Als je iets niet begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Wil je het dossier buiten de consulten om of uitgebreider bekijken? Dan kun je hiervoor een afspraak maken. Als gegevens niet kloppen, dan mag je die laten corrigeren of verwijderen.

  • Bij kinderen tot 12 jaar hebben ouders het volledige inzagerecht om het dossier van hun kind in te zien en zij mogen om een correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen.
  • Kinderen vanaf 12 jaar hebben inzagerecht en mogen hun eigen dossier inzien en mogen om een correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen.
  • Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten hun ouders toestemming geven wanneer zij het dossier willen inzien.
  • Jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar hebben alleen zelf volledig inzagerecht en zij mogen om een correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen.

Overdracht van het dossier

Ga je verhuizen of gaat jouw kind naar een school buiten ons werkgebied? Dan dragen we het digitale dossier van jouw kind over aan de nieuwe zorgorganisatie. Hiervoor wordt altijd eerst jouw toestemming gevraagd. We hechten veel waarde aan privacy en volgen de regelgeving (AVG, WGBO en de WPG).

De snelste manier om de overdracht van een dossier te regelen is door telefonisch contact op te nemen met ons Contactbureau. Soms krijgen wij het verzoek tot overdracht van dossier van de organisatie die de zorg overneemt. Als er geen toestemming is wordt deze alsnog per telefoon of brief gevraagd. Wanneer er toestemming is, wordt het dossier overgedragen naar de nieuwe organisatie.

  • Wanneer het kind jonger is dan 12 jaar vragen wij alleen toestemming aan ouders / verzorgers
  • In de Privacywet staat dat kinderen tussen 12 en 16 jaar samen met de ouder beslissen over overdracht. Hebben jij of je kind twijfels? Dan is het goed om samen in gesprek te gaan over de eventuele consequenties van wel of geen toestemming geven. Je kind heeft hierin de laatste stem.
  • Volgens de Privacywet zijn kinderen van 16 jaar en ouder zelfstandig bevoegd om toestemming te geven.