Digitaal dossier

Digitaal dossier

Voor elk kind leggen we een digitaal dossier aan. Dat is wettelijk verplicht. In het dossier registreren we gegevens over de groei, ontwikkeling, vaccinaties en informatie over het gezin. Zo kunnen we de ontwikkeling van jouw kind goed volgen.

Actuele informatie

Met het digitale dossier beschikken onze medewerkers altijd over actuele informatie over jouw kind. En hoef je informatie die je eerder hebt gedeeld niet nog eens te vertellen. Het dossier is beveiligd en is alleen toegankelijk voor medewerkers van JGZ die betrokken zijn bij de zorg van jouw kind. Lees daarover meer op onze pagina over Privacy.

Vertrouwelijk

Als ouder, wettelijke vertegenwoordiger en jongere heb je het recht om te weten welke informatie in het dossier staat. Tijdens een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kun je altijd vragen wat er in het dossier wordt opgeschreven en zelf meekijken in het dossier. Als je iets niet begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

Inzage en correctie 

Wil je buiten de afspraak je dossier bekijken? Maak dan een afspraak om het dossier in te zien. Als gegevens niet kloppen, dan kun je dat bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Vergeet niet je legitimatie mee te nemen.

Kopie van het dossier

Wil je graag een kopie van het digitale dossier? Vraag het aan via het formulier Kopie digitaal dossier. De leeftijd van je kind is belangrijk:

  • Kind tot 12 jaar:  Ouders en wettelijk vertegenwoordigers kunnen een kopie opvragen. 
  • Kind tussen 12 en 16 jaar: Vanaf 12 jaar beslist een kind zelf over het dossier. Je kind moet dus instemmen met de aanvraag voor een kopie. Je komt het dossier samen ophalen en neemt allebei een legitimatiebewijs mee.
  • Jongeren vanaf 16 jaar vragen zelf een kopie op van hun dossier.

Overdracht van het dossier

Ga je verhuizen of gaat jouw kind naar een school buiten ons werkgebied? Dan dragen we het digitale dossier van jouw kind over aan de nieuwe zorgorganisatie. Hiervoor wordt altijd eerst je toestemming gevraagd. We hechten veel waarde aan privacy en volgen de regelgeving. Voor overdracht van een dossier kun je bellen naar ons Contactbureau.

Soms krijgen wij het verzoek voor overdracht van het dossier van de organisatie die de zorg van ons overneemt. Als we nog niet jouw toestemming hebben, dan bellen we je of sturen een brief. Heb je toestemming gegeven, dan sturen we het dossier via een beveiligde lijn naar de nieuwe organisatie.

Voor de overdracht van het dossier volgen we de regels van de Privacywet. De leeftijd van je kind is belangrijk:

  • Kind tot 12 jaar: ouders of verzorgers geven toestemming. 
  • Kind tussen 12 en 16 jaar:  Ouder en kind beslissen samen over de overdracht van het dossier. Zijn er twijfels? Ga dan samen in gesprek over de eventuele consequenties van wel of geen toestemming geven. Je kind heeft hierin de laatste stem.
  • Jongeren vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.