Veel gestelde vragen

•    Ik kan niet inloggen in Mijn Kinddossier?
Als je nog geen DigiD gebruikersnaam en wachtwoord hebt, kun je deze aanvragen via www.digid.nl/aanvragen. 

Heb je problemen met inloggen en krijg je bijvoorbeeld een foutmelding? Stuur dan een e-mail naar info@jgzzhw.nl of bel ons Contactbureau, telefoon: 088-054 99 99 (ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur). Vaak is het probleem snel op te lossen.

Let op: een foutmelding kan ook veroorzaakt worden doordat je een oudere webbrowser gebruikt. Update jouw browserversie om in te kunnen loggen op Mijn Kinddossier. Zorg er tevens voor dat je inlogt met je eigen gebruikersnaam en niet met het DigiD account van je kind. 

•    Wie heeft toegang tot Mijn Kinddossier?
Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor jou als ouder. Dus niet voor andere zorgverleners. Om in te loggen heb je een persoonlijk DigiD account nodig. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van jouw kind op een goede manier beveiligd zijn.
Zijn er veranderingen in jouw gezin, waardoor het niet wenselijk is dat de afspraken in Mijn Kinddossier zichtbaar zijn? Neem dan contact op met het Contactbureau of jouw JGZ-locatie.

•    Ik wil geen gebruik meer maken van Mijn Kinddossier, hoe kan ik dit uitzetten?
Voor het afmelden kun je het beste contact opnemen met het Contactbureau, telefoon: 088-054 99 99. Het Contactbureau verbind je vervolgens door met de betreffende JGZ-locatie, die Mijn Kinddossier voor jou uit kunnen zetten.

•    Ik zie één of meer van mijn kinderen niet staan in Mijn Kinddossier?
Dit kan verschillende oorzaken hebben:
- Het dossier van jouw kind is overgedragen aan een andere JGZ organisatie, omdat jouw kind op een school zit buiten ons werkgebied.
- Je bent niet meer woonachtig in Nederland.
- Je staat niet ingeschreven bij de gemeente.
- Je valt niet binnen de zorg van JGZ Zuid-Holland West.
Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met het Contactbureau.

•    Ik zie de afspraken van JGZ in het basisonderwijs niet terug. Hoe kan dit?
In Mijn Kinddossier kun je als ouder alleen de contactmomenten inzien tot en met 4 jaar.

•    Wanneer kan mijn kind zelf in Mijn Kinddossier?
Wij activeren Mijn Kinddossier tot en met 11 jaar. Toestemming van kinderen is nodig vanaf 12 jaar.

•    Ik wil een afspraak inplannen, maar zie deze niet in Mijn Kinddossier staan?
Voordat je een afspraak kunt plannen in Mijn Kinddossier, moet er een afspraak voor je 'klaar staan'. Dit doen we aan de hand van bepaalde Contactmomenten. Alleen de Contactmomenten voor kinderen in de leeftijd van 3 en 4 jaar staan klaar om ingepland te worden.
- Als jouw kind 2 jaar en 11 maanden is, ontvang je een e-mail om de afspraak van het Contactmoment 3 jaar in te plannen.
- Als jouw kind 3 jaar en 11 maanden is, ontvang je een e-mail om de afspraak van het Contactmoment 4 jaar in te plannen.
Afspraken voor kinderen van 0 t/m 4 maanden kan via Mijn Kinddossier alleen ingezien worden. Afspraken voor kinderen vanaf 6 maanden t/m 2 jaar kunnen ingezien én gewijzigd worden.

•    Ik kan geen afspraak maken of wijzigen in Mijn Kinddossier?
Het kan zijn dat er in de periode waarin je zoekt naar vrije plaatsen, geen ruimte meer beschikbaar is. Mocht het niet lukken om een afspraak te maken of te wijzigen in Mijn Kinddossier, bel dan ons Contactbureau, telefoon: 088-054 99 99 (ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur). Wij helpen je graag.

•    Ik heb een afspraak gemaakt of gewijzigd in Mijn Kinddossier maar ik heb geen bevestiging per e-mail ontvangen, hoe kan dit?
Waarschijnlijk klopt het e-mailadres welke in Mijn Kinddossier vermeldstaat niet (meer), of jouw emailadres staat niet ingevuld. Je kunt jouw emailadres toevoegen of wijzigen in ‘Mijn gegevens’.

•    Ik ga verhuizen, gaat Mijn Kinddossier dan mee?
Mijn Kinddossier is gekoppeld aan het digitale dossier van jouw kind. Je hebt geen toegang meer wanneer je naar een regio verhuisd, waar de JGZ-organisatie een ander (merk) dossier gebruikt of geen gebruik maakt van Mijn Kinddossier.

•         Ik heb geen toestemming gegeven en ik ben automatisch aangemeld voor Mijn Kinddossier. Hoe zit dit in het kader van de AVG wetgeving?
JGZ Zuid-Holland West geeft namens de gemeente uitvoering aan de Wet publieke gezondheid. Deze wet bepaalt dat ieder kind er recht op heeft dat ontwikkelingen in zijn gezondheidstoestand worden gesignaleerd, maar ook welke gezondheid bevorderende en welke gezondheidsbedreigende  factoren daarbij aanwezig zijn. De wetgever eist dat dit in een digitaal dossier wordt vastgelegd.

Digitaal dossier
Om aan de wettelijke verplichting van een digitaal dossier te kunnen voldoen, maakt JGZ Zuid-Holland West gebruik van de ICT techniek en kennis van Topicus. Topicus is een betrouwbare en bekende ICT-partner in de zorg en werkt voor overheden. Topicus is geen ‘derde partij’, maar onderdeel van de totale zorgverlening door JGZ Zuid-Holland West. Uiteraard voldoen zowel JGZ Zuid-Holland West als Topicus aan de veiligheidseisen die de AVG aan een ieder stelt, alsmede aan samenwerkende partijen. Daarmee wordt jouw privacy optimaal beschermd.
JGZ Zuid-Holland West is eigenaar van het digitale dossier, maar ouders en jongeren vanaf 12 jaar hebben wel bepaalde rechten. Zo is er recht op inzage, recht op afschrift, recht op aanvulling en recht op correctie. Om het voor jou gemakkelijk te maken heeft JGZ Zuid-Holland West en Topicus een ‘ouderportaal’ gecreëerd. Met hun DigiD hebben ouders direct toegang tot selectieve onderdelen (groeicurve en status vaccinaties) van het dossier en kunnen ouders zelf afspraken inzien of wijzigen. Uiteraard hoef je hier geen gebruik van te maken.

Toestemming
Een veel gestelde vraag betreft het toestemmingsvereiste. De AVG kent verschillende gronden om gegevens te verwerken. Eén daarvan is dat gegevens worden verwerkt, omdat sprake is van een wettelijke plicht. JGZ Zuid-Holland West verwerkt gegevens op basis van de Wet publieke gezondheid (dus op basis van een wettelijke plicht). Alsdan kan er geen sprake zijn van het verwerken van gegevens op basis van toestemming, daar toestemming in de AVG een heel andere verwerkingsgrond is. De AVG wil geen ‘vermenging van verwerkingsgronden’. Wel stelt de AVG dat iedereen recht heeft op informatie over wat er met zijn gegevens gebeurt. Voor nadere informatie over jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens, kun je de privacyverklaring bekijken.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar info@jgzzhw.nl.