Regels en wetten

Privacy

Wij gaan zeer zorgvuldig om met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. We delen jouw gegevens, uit bijvoorbeeld het digitale dossier van jouw kind, niet zomaar met andere partijen. Alle direct betrokken JGZ-zorgverleners werken volgens ons privacyreglement. Hierin staat precies omschreven hoe wij omgaan met jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. Het reglement is gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving. Voor de jeugdarts en jeugdverpleegkundige geldt een beroepsgeheim.