Puber

Als jouw kind een puber is en op de middelbare school zit, voeren we het gezondheidsonderzoek uit op school. Dit onderzoek is gericht op de jongere zelf. Maar ook als ouder kun je nog steeds terecht met vragen of zorgen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van jouw zoon of dochter.

Gezondheidsonderzoek in klas 1 of 2

Jouw zoon of dochter vult in de klas een vragenlijst in. Daarna vindt er een individueel onderzoek plaats. De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht en voert met jouw kind een gesprek over dingen die jouw kind bezighouden. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Als blijkt dat er mogelijk problemen zijn, dan bespreekt de jeugdverpleegkundige samen met jou wat nodig is om tot een oplossing te komen.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker voor meisjes

Als meisjes twaalf jaar zijn, ontvangen ze een oproep voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. De prik beschermt tegen het HPV-virus.