Organisatie

 JGZ adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren in 8 gemeenten in de Randstad. Onze 273 medewerkers zetten zich in om, samen met onze ketenpartners, alle kinderen en jongeren in de regio een goede en veilige basis te geven voor hun verder leven.
JGZ in beeld

JGZ in beeld

Ouders willen graag dat hun kind gezond en blij opgroeit. JGZ zet zich maximaal in om hen daarbij te ondersteunen. We hebben alle kinderen in beeld, zowel de kinderen waar het goed mee gaat als de kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. Wij staan naast het kind en de ouders én ondersteunen hen met advies, hoogwaardige preventieve medische zorg en psychosociale begeleiding. Samen met onze ketenpartners maken we het mogelijk dat kinderen binnen hun eigen omgeving gezond en veilig kunnen opgroeien. Lees meer
Lokale zorg voor de jeugd

Lokale zorg voor de jeugd

Binnen het jeugddomein heeft elke gemeente zijn inrichtingsvorm gekozen om de samenwerking tussen de verschillende partijen vorm te geven. JGZ heeft in enkele gemeenten een actieve rol gekregen in de sociale-, jeugd- of wijkteams. We willen onze kracht behouden en tegelijk vernieuwen, versterken en verbinden. Lees meer
Strategische koers

Strategische koers

Veranderingen in onze omgeving zijn van invloed op ons werk. Nieuwe wetgeving over ons takenpakket, decentralisatie van jeugdtaken naar gemeenten (transitie van de jeugdzorg) en een nieuwe generatie ouders vragen om beweging van de JGZ. We willen onze kracht behouden en tegelijk vernieuwen, versterken en verbinden. Hoe we dat willen doen hebben we bepaald in onze strategische koers voor 2015 – 2018.

Professionele adviesraad

Professionele adviesraad

JGZ hecht grote waarde aan vernieuwing van de zorg. Om dat te bewerkstelligen is een professionele adviesraad (PAR) geïnstalleerd. Deze raad adviseert de directeur gevraagd en ongevraagd over innovatieve beroepsinhoudelijke onderwerpen. JGZ Zuid-Holland West is de eerste JGZ-organisatie in Nederland met een PAR. Lees meer
Inspectie

Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de JGZ. In september werd onze JGZ bezocht. De inspectie heeft aangegeven positief te zijn over JGZ. De basistaken zijn op orde. Lees meer
Werkgebied

Werkgebied

De regio Zuid-Holland West is een drukke afwisselende regio met een aantal grote steden en behoorlijk wat kleinere kernen. Zoetermeer is de grootste stad in het werkgebied, op de voet gevolgd door Westland en Delft. We werken vanuit 28 consultatiebureaus, waar ouders met kleine kinderen terecht kunnen. Oudere kinderen zien we op school. We krijgen steeds meer spreekuren op kindercentra en op basisscholen, zodat ouders laagdrempelig bij ons naar binnen kunnen stappen. Lees meer
Bestuurder

Bestuurder

Ron Boumans is sinds 1 november 2014 directeur-bestuurder van de JGZ. Hij is inmiddels helemaal thuis bij JGZ en geeft op inspirerende wijze leiding aan de organisatie, die volop aan het ontwikkelen is om de decentralisatie in het zorgdomein vernieuwend en op maat inhoud te geven.

Cliëntenraad

Cliëntenraad

De mening van de ouders en kinderen die gebruik maken van onze diensten vinden wij heel belangrijk. Daarom zijn we blij met de Cliëntenraad. Dit is een afvaardiging van ouders en jongeren, die advies geeft over zowel de inhoud als de kwaliteit van onze taken en dienstverlening. In de vier adviesgesprekken met de bestuurder is gesproken over klachtenbehandeling, invulling van klanttevredenheid, het effect van een nieuwe gespreksmethodiek (GIZ) voor de klant en het gebruik van vragenlijsten.

Ondernemingsraad (OR)

Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad is het door de medewerkers verkozen medezeggenschapsorgaan binnen JGZ. De speerpunten in 2016 waren: werkdruk, zelforganisatie en zichtbaarheid van de OR.

Kwaliteit

Kwaliteit

Samen met CJG Rijnmond is een nieuwe manier van kwaliteitstoetsing gestart door middel van externe audits. De organisaties willen van elkaar leren en de kwaliteit van hun organisaties verbeteren. De eerste ervaring leverde veel winst op. Door bij elkaar in de keuken te kijken zien professionals wat goed gaat en wat beter kan. Delen van kennis en ervaring levert veel op. Naast deze nieuwe vorm van kwaliteitsverbetering vond in 2016 de reguliere HKZ-toetsing plaats. Dat resulteerde in een verlenging van deze certificering.

Pages