JGZ in AZC Rijswijk

In Rijswijk werd in oktober een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) geopend. De opvanglocatie biedt plaats aan maximaal 500 bewoners van verschillende nationaliteiten en leeftijden. JGZ en GGD Haaglanden zijn samen verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg. Bij binnenkomst krijgen alle kinderen en jongeren een uitgebreide intake bij de jeugdverpleegkundige. Vervolgens wordt een vaccinatieplan opgesteld en wordt een medisch onderzoek uitgevoerd door de jeugdarts. Er wordt een medisch dossier aangemaakt, dat bij het verlaten van het azc wordt overgedragen aan de JGZ-organisatie in de nieuwe woonplaats. Met vereende krachten is ervoor gezorgd dat de benodigde mensen en middelen snel beschikbaar waren op deze nieuwe JGZ-locatie.