Opvallend in 2016

De JGZ is in Nederland al generaties lang een gewaardeerde helpdesk voor ouders. De manier waarop we er voor ouders en kinderen zijn, beweegt mee met de tijd. En die beweging is nu misschien wel sterker dan ooit. Want de JGZ verbreedt, vernieuwt en verandert aan alle kanten.
GIZ in de belangstelling

GIZ in de belangstelling

GIZ staat voor: gezamenlijk inschatten van de zorgbehoefte. Het is een nieuwe werkwijze, waar we in 2015 een begin mee hebben gemaakt. Uit evaluaties blijkt dat ouders en professionals er erg positief over zijn. In Nederland en zelfs daarbuiten is grote belangstelling voor de GIZ-methodiek. Voor het meten van de effectiviteit heeft ZonMw een subsidie voor 2,5 jaar toegekend. Het LUMC begeleidt dit onderzoek, waar JGZ samen met GGD Hollands-Midden en GGD Hart voor Brabant aan meewerkt.

Inhuizers

Inhuizers

De toename van het aantal asielzoekers en statushouder gaf aanleiding om ons beleid voor ‘inhuizers’ te herzien. Een inhuizer is een nieuwe inwoner in een gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een statushouder zijn, een inwoner uit een andere gemeente of een jongere die naar school gaat in onze regio.

Regierol Delft

Regierol Delft

De gemeente Delft heeft JGZ gevraagd om de zorgpreventie op de Delftse scholen te coördineren. De coördinator zorgpreventie begon met het in kaart brengen van de behoefte van de scholen. Vervolgens heeft zij met een aantal ketenpartners een aanbod samengesteld dat is afgestemd op de vraag.

Tevreden? Laat het ons weten

Tevreden? Laat het ons weten

Meten is weten. Om inzicht te krijgen in de klanttevredenheid zijn - als experiment - op tien locaties ‘smiley zuilen’ geplaatst. Bezoekers konden na afloop van hun consult direct hun ervaring aangeven. Er werden vragen gesteld, zoals: ‘hoe snel bent u geholpen vandaag ?’ en ’hoe bruikbaar is het advies dat u gekregen hebt vandaag? Lees meer
Zorg over de vaccinatiegraad

Zorg over de vaccinatiegraad

Vaccinaties beschermen kinderen tegen een flink aantal infectieziektes. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd komen deze infectieziekten nauwelijks meer voor. Een toenemend aantal ouders staat kritisch ten opzichte van vaccinaties voor hun kinderen. Ouders stellen steeds vaker vragen of willen een ander vaccinatieschema. De vaccinatiegraad ligt nu rond de 95 procent. Om te voorkomen dat minder mensen meedoen, en om de internationale streefcijfers voor vaccinatie te blijven halen is voorlichting nodig.

JGZ actief voor de kinderrechten

JGZ actief voor de kinderrechten

Op dinsdag 15 november organiseerde de gemeente Rijswijk, samen met KinderrechtenNU, het symposium 'Rijswijk op weg naar kinderrechten stad'. Het symposium bood een podium aan professionals die een bijdrage leveren aan de kinderrechten in de stad. Er was speciale aandacht voor de kindermeldcode. Lees meer
Gewelddadig incident in Meerzicht

Gewelddadig incident in Meerzicht

Eind augustus is een medewerker slachtoffer geworden van een steekincident . Dit gebeurde tijdens haar werkzaamheden op het consultatiebureau in Meerzicht (Zoetermeer). Een aantal collega’s heeft de dader weten te overmeesteren, tot de politie ter plaatse was. Tijdens het incident waren geen ouders en kinderen aanwezig op het consultatiebureau.

JGZ in AZC Rijswijk

JGZ in AZC Rijswijk

In Rijswijk werd in oktober een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) geopend. De opvanglocatie biedt plaats aan maximaal 500 bewoners van verschillende nationaliteiten en leeftijden. JGZ en GGD Haaglanden zijn samen verantwoordelijk voor de publieke gezondheidszorg. Bij binnenkomst krijgen alle kinderen en jongeren een uitgebreide intake bij de jeugdverpleegkundige. Lees meer
Homestart

Homestart

Homestart bestaat 3  jaar in Leidschendam-Voorburg en is een groot succes. Vrijwilligers van Homestart bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met tenminste één kind tot zeven jaar. Het doel is om het zelfvertrouwen te vergroten en de sociale relaties te versterken. Homestart bestaat 20 jaar in Nederland en wordt in 130 gemeenten in Nederland aangeboden. Lees meer
Hooggeëerd bezoek op de locaties

Hooggeëerd bezoek op de locaties

Een aantal locaties kreeg op 1 december onverwacht bezoek van Sinterklaas en een paar Pieten. Als kindervriend was Sinterklaas op het juiste adres. Kinderen en hun ouders waren blij verrast dat zij Sint en zijn Pieten aantroffen. Hun bezoek trok, ook buiten het pand, heel wat bekijks. Lees meer