Bemoeizorg

De preventieve zorg van JGZ is vrijwillig. De meeste ouders komen met hun kind naar het consultatiebureau, maar niet elke ouder kiest daarvoor. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, dan is het belangrijk dat de ouders wel gebruik maken van het hulpaanbod. In die gevallen wordt Bemoeizorg ingezet. Er wordt contact gezocht met ouders om hen te informeren over het aanbod en de werkwijze van JGZ. Als ouders daar het nut van inzien, dan wordt een gezinsplan opgesteld en wordt de benodigde ondersteuning in gang gezet.
De uitvoering van bemoeizorg verschilt per gemeente. In Midden-Delfland en Westland wordt deze taak niet meer door JGZ uitgevoerd, maar door het sociaal kernteam. In Delft worden signalen van zorg opgepakt door het jeugdteam. De realisatie vanuit JGZ is vooral gericht op het verhogen van het bereik bij het niet verschijnen op contactmomenten. In de andere gemeenten wordt Bemoeizorg ongewijzigd uitgevoerd.