Vragenlijsten

De vragenlijsten voor ouders zijn geüniformeerd, zodat er en doorgaande lijn is gekomen in de vragenlijsten die gebruikt worden tijdens verschillende contactmomenten. Daarnaast zijn ze aangepast aan de GIZ methodiek. Met behulp van smiley’s kunnen ouders, voorafgaand aan het consult, aangeven op welke punten ze vragen of zorgen hebben. Dat geeft de professionals in een oogopslag een indicatie van de onderwerpen die aan bod moeten komen tijdens het consult.