Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering regelt efficiënt alle zaken op het gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting. Bedrijfsvoering is op eigentijdse wijze dienstbaar aan de doelen en prestaties van de organisatie en aan de ondersteuning van de professionals.
Personeel (in/uit dienst, ziekteverzuim)

Personeel (in/uit dienst, ziekteverzuim)

Bij JGZ zijn 273 medewerkers in dienst (peildatum 31 december 2016).  Het gemiddeld aantal fte over 2016 was 169. Het gaat dan om zowel jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, logopedisten en overige professionals (management en ondersteunende afdelingen).
Het gemiddeld ziekteverzuim over 2016 (exclusief zwangerschap) bedroeg bijna 5%.

Stagiaires

Stagiaires

Veertien studentes van de HBO-V opleiding hebben in 2016 hun stage en onderzoek gedaan bij JGZ. Ze hebben zich beziggehouden met onderwerpen als: het bevorderen van een gezond gewicht bij leerlingen op de basisschool, het telefonisch spreekuur en ervaring van klanten. Aan het einde van de stageperiode is aan de stagiaires gevraagd om feedback te geven op de stageperiode. Met de door hun gegeven verbeterpunten kan de stageperiode voor nieuwe stagiaires verder worden geoptimaliseerd. Ook bij de teams Communicatie en HRM hebben stagiaires kennis gemaakt met de werkpraktijk. Voor studenten geneeskunde en/of artsen in opleiding is JGZ een erkende opleidingsinrichting voor het specialisme Maatschappij & Gezondheid. Wij kunnen, naast de opleiding tot Jeugdarts (1e fase), ook opleidingsplaatsen aanvragen voor de opleiding arts M&G (2e fase).

Dichtbij ouders

Dichtbij ouders

JGZ werkt vanuit 28 locaties in de regio. De gezondheidsonderzoeken bij kinderen van 4 jaar en ouder vinden meestal plaats op school. JGZ wil graag letterlijk dichtbij ouders zijn. Daarom organiseren we steeds vaker inloopspreekuren bij kindercentra en scholen.

Snel contact

Snel contact

Het centrale Contactbureau is vaak het eerste aanspreekpunt met JGZ voor ouders en andere klanten zoals huisartsen, collega JGZ organisaties, ziekenhuizen. Per week beantwoorden de professionals van het contactbureau ongeveer 1.100 telefoontjes. De gemiddelde wachttijd is verkort door een slimmer menu met een kortere doorlooptijd. Sinds oktober is het Contactbureau een half uur eerder bereikbaar en kunnen klanten ons vanaf 8.00 uur bellen.

Koele vaccins

Koele vaccins

Twee keer per jaar worden in alle gemeenten groepsvaccinaties georganiseerd, waar kinderen van 9 jaar en meisjes van 12 jaar een prik krijgen. Dit gebeurt in lokale sporthallen. De vaccins moeten koel bewaard worden en in voldoende mate aanwezig zijn. De organisatie en logistiek van deze vaccinatiemiddagen zijn in 2016 verder geoptimaliseerd, zodat de 16 vaccinatiedagen vlot konden verlopen.

Meetlat

Meetlat

De oude meetlatten zijn grotendeels vervangen. Op de consultatiebureaus worden tegenwoordig vaste meetlatten gebruikt. De verpleegkundigen die naar scholen gaan gebruiken een mobiele meetlat. Dat is handig en nauwkeuriger.