Cliëntenraad

Wij vinden de mening van de ouders en kinderen die gebruik maken van onze diensten belangrijk. De stem van kinderen, jongeren en hun ouders is van groot belang voor de invulling van zowel de inhoud als de kwaliteit van de onze taken, producten en dienstverlening. Zij worden daarom vertegenwoordigd door de cliëntenraad van JGZ.

Belangen van ouders

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is opkomen voor de gezamenlijke belangen van ouders en kinderen die JGZ bezoeken. Klanttevredenheid, tips en suggesties van andere ouders in onze regio zijn bijvoorbeeld onderwerpen waar de raad zich mee bezighoudt. De cliëntenraad geeft tevens advies over hoe wij onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren en vernieuwen.

Clientenraad

Samenstelling

Onze cliëntenraad bestaat uit een scholier en ouders van kinderen in de leeftijd tussen 0 en 19. De leden wonen verspreid binnen de verschillende gemeenten waar JGZ werkzaam is en komen ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar om hun ideeën te bespreken met de bestuurder.

Laat je horen

Heb je ook ideeën over verbetering van onze producten, zou je graag medezeggenschap willen hebben in onze dienstverlening of wil je om een andere reden contact opnemen met de JGZ-cliëntenraad? Neem dan contact op met Frans de Kok:
E f.dekok@jgzzhw.nl
T 088 – 054 99 99