Organisatie

Onze taak

In Nederland hebben alle kinderen van 0-18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en het landelijk Basispakket jeudgezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdgezondheidszorg. Wij voeren deze taak uit namens de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Doelstelling

JGZ adviseert en begeleidt kinderen, jongeren en ouders bij het opgroeien en opvoeden en verleent preventieve medische zorg. Alles wat wij doen is gericht op het vergroten van de gezondheid en weerbaarheid van de kinderen en jeugdigen woonachtig of schoolgaand in de acht gemeenten in ons verzorgingsgebied. Zodat zij een gezonde en veilige basis meekrijgen en leren omgaan met alle uitdagingen die nu en in de toekomst op hun pad komen.
Gezonde en Blije kinderen. Dat is ons doel.

Onze ambitie

 • Een sterke collectieve preventie binnen alle 8 gemeenten
  JGZ werkt, in diverse vormen, samen met (jeugd)ketenpartners in de zorg, welzijn en het onderwijs als ook met zorgverzekeraars, sportverenigingen en buurtteams. Samen met scholen maken we ons sterk voor een gezonde omgeving van kinderen. Het onderwijs en de kinderopvang zijn als “mede-vindplaats” belangrijke samenwerkingspartners.
 • Van curatie naar preventie
  Wij dragen de komende jaren vanuit onze expertise bij aan het tijdig begeleiden en ondersteunen van kinderen en gezinnen. Door kinderen vroegtijdig en langdurig extra ondersteuning te bieden wordt zwaardere problematiek voorkomen of sneller herkend, waardoor ontsporing kan worden voorkomen. Dit is beter voor het kind én beter voor de kosten.
 • Vooruitstrevend in de digitalisering
  We zijn een moderne en vooruitstrevende JGZ organisatie die voorop loopt in de digitalisering die binnen de Jeugdgezondheidszorg gaande is.
 • Vooruitstrevend in beleidsadvies en datamining
  Wij signaleren en adviseren gemeenten, op basis van (epidemiologische) gegevens, over trends en ontwikkelingen op het gebied van de lokale (preventieve) zorg voor de jeugd. Via het Radarmodel voorzien wij de gemeenten van informatie ten behoeve van het lokale gezondheidsbeleid.

Jaarbegroting 2022
Jaarbegroting 2021
Jaarbegroting 2020
Strategische koers 2022-2025

Beloningsbeleid

  JGZ volgt voor het beloningsbeleid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de Wet Normering Topinkomens (WNT). JGZ is ingedeeld in Klasse III voor zorg en jeugdhulp organisaties. De beloning voor de Raad van Toezicht is gebaseerd op de in de branche geaccepteerde NVTZ regeling. Periodiek wordt deze regeling geëvalueerd binnen JGZ. De vergoedingen voor zowel de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur voldoen aan de maximaal gestelde normen binnen de Wet Normering Topinkomens, klasse III. Voor de Raad van Toezicht is niet sprake van een bovenmatige beloning. In de jaarrekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over deze beloning.
  Beloningsbeleid Raad van toezicht conform het WNT

  Voor de beloning van personeel volgt JGZ de CAO VVT
  Beloningsbeleid personeel en directie conform CAO VVT

  ANBI

  Onze organisatie heeft een ANBI-status, omdat wij ons inzetten voor het algemeen nut.
  Het standaardformulier publicatieplicht van JGZ: ANBI standaardformulier.