Meningokokken vaccinatie

Vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor tieners 

Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een oproep voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Vaccinatie moet een verdere toename van het aantal ziektegevallen voorkomen. Lees meer over deze vaccinatie in de folder: Haal die prik tegen meningokokkenziekte.

Eén prik is voldoende om je ten minste vijf jaar te beschermen tegen meningokokkenziekte. De volgende vaccinatieronde is van 28 mei t/m 13 juni 2019.

Meningokok type W
Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel dan kan je in korte tijd heel ziek worden. Ziekte door meningokok type W kan in de eerste uren op buikgriep lijken en is daarom soms lastig te herkennen. Meer weten? Lees de folder Haal die prik tegen meningokokkenziekte of kijk op www.deelditnietmetjevrienden.nl.

                                  
Werkwijze
Elk kind ontvangt een persoonlijke oproep. In de brief staat waar en wanneer het kind wordt verwacht. De afspraken worden ingepland op basis van postcode. Daardoor kan het voorkomen dat kinderen uit een klas niet gelijktijdig de oproep ontvangen.

Bij de oproepbrief krijg je een oproepkaart voor de inenting. Neem de oproepkaart en het vaccinatiebewijs van jouw kind mee naar de priklocatie. De inenting kan dan geregistreerd worden. Ben je de oproepkaart kwijt? Neem dan bijvoorbeeld een verzekeringspasje mee waar een BSN-nummer op staat.

Twijfel je aan de gezondheid van jouw kind? Meld dit dan vóór de prik wordt gegeven aan de arts of verpleegkundige op de priklocatie. Meld het ook als jouw kind de afgelopen 3 maanden een medische behandeling heeft gehad.