HPV-vaccinatie

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker voor meisjes van twaalf jaar

Als meisjes twaalf jaar zijn, ontvangen ze een oproep voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinatie beschermt tegen het HPV-virus. Lees hier meer over in folder HPV-vaccinatie.

Meisjes tot en met veertien jaar krijgen tegenwoordig twee prikken tegen HPV. Voorheen waren dat er drie. Meisjes die na hun vijftiende verjaardag met de inenting tegen HPV beginnen, vallen onder de oude regeling en krijgen dus drie prikken. Meer weten? Lees de folder HPV: nog geen 15 jaar? Dan met 2 prikken klaar! of kijk op www.prikkenteller.nl.

Werkwijze
Elk kind ontvangt een persoonlijke oproep. In de brief staat waar en wanneer het kind wordt verwacht. De afspraken worden ingepland op basis van postcode. Daardoor kan het voorkomen dat kinderen uit een klas niet gelijktijdig de oproep ontvangen.

Bij de oproepbrief krijg je een oproepkaart voor de inenting. Neem de oproepkaart en het vaccinatiebewijs van jouw kind mee naar de priklocatie. De inenting kan dan geregistreerd worden. Ben je de oproepkaart kwijt? Neem dan bijvoorbeeld een verzekeringspasje mee waar een BSN-nummer op staat.

Twijfel je aan de gezondheid van jouw kind? Meld dit dan vóór de prik wordt gegeven aan de arts of verpleegkundige op de priklocatie. Meld het ook als jouw kind de afgelopen 3 maanden een medische behandeling heeft gehad.

Wanneer en waar?

Tweemaal per jaar, in maart en september, organiseren we vaccinatiedagen in de gemeenten waar wij werken. De volgende vaccinatieronde is van  13 maart t/m 28 maart 2019.  In de oproepbrief staan de tijd en locatie waar jouw kind wordt verwacht.