Onze contactmomenten

Stap voor stap van 0 - 18 jaar

Vanaf de geboorte tot het moment dat een kind bijna volwassen is, zien we ieder kind regelmatig. De consulten vinden plaats rond de leeftijd van:

(Onze afspraken wijken af van het overzicht in de GroeiGids)

Gehoortest en hielprik

Vlak na de geboorte controleren we of je baby goed kan horen. Dit onderzoek vindt plaats op één van onze locaties. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging met informatie over de gehoortest.
Binnen zeven dagen na de geboorte komt de verloskundige bij je langs voor een hielprik.

Zuigelingen huisbezoek

Binnen twee weken na de geboorte komt de jeugdverpleegkundige bij jou thuis om te horen of alles goed gaat. Uiteraard maakt ze eerst een afspraak. Je kunt haar al jouw vragen stellen over de verzorging, de groei, de voeding en de ontwikkeling van jouw baby.

Ogentest

Als je kind 3 jaar is doen we een ogentest. Op de leeftijd van 4 jaar en in groep 2 wordt nog een keer een ogentest gedaan.

Gezondheidsonderzoeken

Bij elk bezoek controleren we de lengte, het gewicht en de ontwikkeling. Bij kleine kinderen wordt onder meer gekeken naar hart en longen, naar de ogen en naar de vorm van het hoofdje. Bij peuters komen ook zaken als tandverzorging, taalontwikkeling, zindelijkheid en motoriek aan bod. Als jij je ergens zorgen over maakt, vertel het ons. Dan let de jeugdarts daar extra op.
Oudere kinderen worden gezien tijdens gezondheidsonderzoeken op school.

Spraak-taalonderzoek

Is je kind 5 jaar? Dan beoordeelt een JGZ-logopedist de spraak- en taalontwikkeling. Dit onderzoek gebeurt onder schooltijd. Je krijgt advies als extra oefening wenselijk is.

Onderzoek in groep 2

In groep 2 vindt een lichamelijk onderzoek plaats en bespreken we de ontwikkeling van je kind. Hoeveel is je kind gegroeid en hoe goed kan je kind horen en zien?

Onderzoek groep 7

De assistente of jeugdverpleegkundige komt in de klas voor het afnemen van vragenlijsten en om de kinderen te wegen en meten. Zij laat een JGZ-box achter. Daar kunnen de leerlingen, anoniem, hun vragen in doen. Die vragen worden ongeveer een week later door de jeugdverpleegkundige beantwoord tijdens een groepsgesprek. Vervolgens voert de jeugdverpleegkundige met een aantal leerlingen een persoonlijk gesprek. Dat gebeurt alleen als er vragen of zorgen zijn van de ouders, de leerkracht of als de leerling zelf aangeeft dat hij of zij graag een gesprek wil. 
Ieder kind krijgt een puzzelboekje mee met informatie over een gezonde leefstijl.

 Voor de leerlingen van groep 7:

Heb je je fit gepuzzeld en ben je nu benieuwd hoe je het hebt gedaan? Klik op het puzzelboekje voor de antwoorden!
Onderzoek klas 1 of 2 (voortgezet onderwijs)

In klas 1 of 2 heeft de jeugdverpleegkundige met elk kind een persoonlijk gesprek op school. Allerlei onderwerpen komen aan bod die van belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Ook worden de tieners gemeten en gewogen.

Jongerencontactmoment

Jongeren van 15 en 16 jaar worden door middel van een persoonlijke vragenlijst aangespoord om na te denken over hoe zij in hun vel zitten. In een persoonlijk gesprek kan de jeugdverpleegkundige advies geven en, in zorgelijke situaties, doorverwijzen. De jongeren worden door middel van (groeps)voorlichting gestimuleerd om gezonde keuzes te maken.

Vaccinaties

Alle kinderen krijgen een aantal keer een prik. De vaccinaties beschermen tegen bepaalde infectieziekten. Je krijgt hiervoor een mapje met oproepkaarten en informatie thuisgestuurd door het RIVM. De vaccinaties worden volgens een vaccinatieschema gegeven.