Digitaal dossier

Voor elk kind leggen we een digitaal dossier aan. Dit is wettelijk verplicht. In het dossier registreren we gegevens over de groei, ontwikkeling, vaccinaties en informatie over het gezin. Zo kunnen we de ontwikkeling van jouw kind goed volgen en dat ondersteunt ons bij de zorg voor jouw kind.

Actuele informatie

Met het digitale dossier beschikken onze medewerkers altijd over actuele informatie over jouw kind en hoeft u niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Het dossier is beveiligd en alleen toegankelijk voor direct betrokken JGZ-zorgverleners die werken volgens ons privacyreglement.

Vertrouwelijk

Als ouder of wettelijke vertegenwoordiger heb je het recht om te weten welke informatie is opgenomen in het digitale dossier. Evenals jouw kind. Tijdens het spreekuur mag het dossier dan ook worden ingezien. Wil je het dossier uitgebreider bekijken? Dan kan hiervoor een afspraak gemaakt worden. Als gegevens niet kloppen, dan mag je dat laten corrigeren of verwijderen.

Het digitaal dossier van een kind bevat naast medische gegevens soms gegevens die de persoonlijke levenssfeer van een kind en een gezin betreffen. JGZ heeft een publieke taak die voor een belangrijk deel gericht is op de universele rechten van het kind en de wens om ieder kind in Nederland de kans te geven gezond op te groeien. Voor ouders is het belangrijk te weten wat hun rechten zijn als het gaat om het dossier van hun kind.

  • Bij kinderen tot 12 jaar hebben ouders het volledige inzagerecht om het dossier van hun kind in te zien en zij mogen om een correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen.
  • Kinderen vanaf 12 jaar hebben inzagerecht en mogen hun eigen dossier inzien en mogen om een correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen .
  • Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten hun ouders toestemming geven wanneer zij het dossier willen inzien
  • Jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar hebben alleen zelf volledig inzagerecht en zij mogen om een correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in het dossier vragen.

    Ouders kunnen bij bezoek aan het consultatiebureau of schoolarts altijd vragen wat de arts of verpleegkundige in het dossier noteert en meekijken  in het dossier van hun kind. Als je iets niet begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Buiten de consulten om kunnen ouders altijd een verzoek indienen voor inzage in het dossier van jouw kind.

Overdracht van het dossier

Ga je verhuizen of gaat jouw kind naar een school buiten ons werkgebied? Dan dragen we het digitale dossier van jouw kind over aan de nieuwe zorgorganisatie. We vragen hiervoor altijd eerst jouw toestemming. Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf toestemming geven.

Meer informatie

Op de landelijke website over het digitale dossier vind je informatie over de achtergronden en over de rechten van kinderen en hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers).