DTP en BMR vaccinatie

Twee prikken voor negenjarigen (DTP en BMR)

Alle kinderen krijgen rond hun negende jaar een vaccinatie tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR) én een vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (DTP). Deze prikken worden gelijktijdig gegeven.

Elk kind ontvangt een persoonlijke oproep. In de brief staat waar en wanneer het kind wordt verwacht. De afspraken worden ingepland op basis van postcode. Daardoor kan het voorkomen dat kinderen uit een klas niet gelijktijdig de oproep ontvangen.

In het najaar van 2021 worden alle kinderen opgeroepen voor de DTP BMR vaccinaties De eerst volgende vaccinatieronde voor de DTP/BMR is in september/oktober 2021.

Bij de oproepbrief krijg je de oproepkaarten voor de inentingen. Neem de oproepkaarten en het vaccinatiebewijs van jouw kind mee naar de priklocatie. De inenting kan dan geregistreerd worden.

Twijfel je aan de gezondheid van jouw kind? Meld dit dan vóór de prik wordt gegeven aan de arts of verpleegkundige op de priklocatie. Meld het ook als jouw kind de afgelopen 3 maanden een medische behandeling heeft gehad.