Prenataal huisbezoek

Niet elke ouder is goed toegerust op het ouderschap. Verloskundigen constateren soms dat ouders niet goed zijn voorbereid op de komst van hun kindje of dat er zorgwekkende gezinsomstandigheden zijn. In die gevallen kunnen zij een JGZ-professional inschakelen voor ‘prenataal huisbezoek’. Dit is een begeidingstraject, waarbij aanstaande ouders ondersteuning krijgen bij zowel praktische zaken (huisvesting, financiën etc.) als bij gezond zwanger zijn.
In Delft worden in verhouding de meeste prenatale huisbezoeken uitgevoerd. Dit heeft te maken met de verbinding die JGZ heeft gezocht met het Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV) in het Reinier de Graaf Gasthuis. Binnen dit samenwerkingsverband (ELO, Lijn 1, VSV Reinier en SZG) wordt samengewerkt, zodat ouders die ondersteuning nodig hebben worden doorgeleid naar JGZ .