Missie en visie

Waarvoor we staan

JGZ Zuid-Holland West adviseert en begeleidt bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren en verleent preventieve medische zorg. We hebben alle kinderen in beeld: kinderen waar het goed mee gaat én kinderen waar (tijdelijk) zorgen over zijn. We staan naast het kind, de jongere en de ouder en gaan uit van hun eigen kracht. Onze medewerkers zetten zich in om kinderen en jongeren een gezonde en veilige basis te geven voor hun verdere leven.

Waarvoor we gaan

Gezonde en blije kinderen en jongeren.