Kerntaken

Wettelijke Basistakenpakket

In het wettelijk vastgelegde Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 staat welke zorg er op welk moment aan kinderen in Nederland moet worden geboden. Jeugdgezondheidszorg biedt deze basiszorg. JGZ richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Naast het kind staat de opvoeder centraal. Ook wordt rekening gehouden met de omgeving waarin het opgroeit. Extra aandacht gaat uit naar kinderen en gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. 

Jeugdgezondheidszorg op het consultatiebureau en op school

Al tijdens de zwangerschap kan JGZ ondersteuning bieden. Tot 4 jaar bezoekt een kind regelmatig het consultatiebureau. Hier wordt de groei en ontwikkeling gevolgd. De ouder/verzorger kan hier terecht met vragen. Ook kan het kind ingeënt worden tegen een aantal kinderziekten. Als vragen op het consultatiebureau onbeantwoord blijven, kan de verpleegkundige thuis op bezoek komen. 
Om de groei en ontwikkeling van een kind goed te volgen, is JGZ regelmatig op school om het kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt het kind in deze periode op bepaalde leeftijden ingeënt.

Alle taken op een rij

Het Basispakket preventie benoemt de volgende activiteiten, die JGZ actief aan alle ouders en kinderen aanbiedt:

  • Monitoren
  • Screenen
  • Signaleren
  • Vaccineren
  • Inschatten zorgbehoefte
  • Preventieve voorlichting
  • Normaliseren
  • Toeleiden tot zorg
  • Onderzoek collectieve maatregelen

Lees meer over wat we doen.