Uitnodiging voor vaccinatie ontvangen?

Van 14 maart tot en met 29 maart 2018 krijgen negenjarige kinderen uit onze regio twee vaccinaties: een prik tegen de ziektes bof, mazelen en rode hond (BMR), en een prik tegen difterie, tetanus en polio (DTP). In dezelfde periode geven we de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker (HPV) aan meisjes van 12/13 jaar. In september is er nog een vaccinatieronde. Is uw kind dus niet opgeroepen voor de ronde in maart, dan krijgt u later dit jaar een uitnodiging voor september.

Twee prikken voor negenjarigen (DTP en BMR)
Alle kinderen krijgen rond hun negende jaar een persoonlijke oproep voor de vaccinatie tegen de bof, mazelen en rodehond (BMR), en de vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (DTP). Deze prikken worden gelijktijdig gegeven. In de oproepbrief staat waar en wanneer het kind wordt verwacht. Bij de oproepbrief krijgt u de oproepkaarten voor de inentingen. Neem de oproepkaarten en het vaccinatiebewijs van uw kind mee naar de priklocatie. De inenting kan dan geregistreerd worden.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker voor meisjes van twaalf jaar
Als meisjes twaalf jaar zijn, ontvangen ze een oproep voor de HPV-vaccinatie. De prik beschermt hen tegen een virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken.
De HPV-vaccinaties worden gegeven tussen 13.15 en 14.15 uur. In de oproepbrief staat het schema waar en wanneer uw dochter verwacht wordt. Kan uw dochter echt niet komen op de dag die in dit schema staat vermeld? Dan is zij welkom op een van de andere priklocaties.
Vergeet niet de oproepkaart en het vaccinatiebewijs mee te nemen.

Lees meer over de vaccinaties en bekijk een filmpje