Twijfelt u over vaccineren? Praat erover met uw jeugdarts.

Het RIVM constateert dat steeds minder kinderen worden gevaccineerd omdat ouders twijfels hebben over de noodzaak of bang zijn voor bijwerkingen. Het instituut wil deze onrust bij ouders over het wel of niet vaccineren graag wegnemen en trekt daarom 2 miljoen extra uit om langere gesprekken tussen ouder en jeugdarts mogelijk te kunnen maken.

Want, zo blijkt uit recent onderzoek van het RIVM: vaccins zijn een van de grootste medische succesverhalen van de afgelopen vijftig jaar. Virussen zoals polio die voorheen verlamming of vroegtijdige sterfte veroorzaakten zijn in westerse landen vrijwel uitgebannen. Alleen al in Nederland heeft invoering van het rijksvaccinatieprogramma 9.000 kinderlevens gered.

Twijfelt u ook over het wel of niet vaccineren van uw kind? Praat erover met uw jeugdarts. Hij of zij kan u dan gericht advies geven en u meer vertellen over het nut van het Rijksvaccinatieprogramma.

Kom langs of bel voor een afspraak met ons contactbureau op 088 - 054 99 99.