Nieuw: professionals toetsen elkaar

Bestuursvoorzitter Ron Boumans van JGZ Zuid-Holland West nam het initiatief voor de nieuwe kwaliteitsmethodiek. “Ik geloof er sterk in dat het goed werkt om wederzijds kwaliteit te toetsen”, licht hij toe. “Zo zijn we elkaars externe toezichthouder. Het mes snijdt bovendien aan beide kanten: je leert door bij elkaar in de keuken te kijken en als professionals onderling ben je kritischer. Naar jezelf en naar de ander.”

Leren van elkaar
Dinsdag 5 april trapten de auditteams van beide organisaties de proef af. Na het uitwisselen van ervaringen, voeren ze dit voorjaar voor het eerst een kwaliteitstoetsing uit bij de buurorganisatie. CJG Rijnmond zal waarderend auditen bij JGZ ZHW. Andersom gaat JGZ ZHW schaduwen bij CJG Rijnmond. De kwaliteitsadviseurs evalueren de resultaten en de gehanteerde techniek.

Verbeteren kwaliteit
Uiteindelijk draait auditen om het verbeteren van kwaliteit. “We willen iedere jongere nog veiliger en gezonder laten opgroeien”, zegt Hans Butselaar, bestuursvoorzitter CJG Rijnmond. “Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe kwaliteitsmethode daar een goed middel voor is.”