Jongeren op Gezond Gewicht in Delft

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke aanpak die zich richt op een gezond gewicht bij de jeugd.
Ouders, scholen, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners creëren samen een wereld waarin kinderen opgroeien met een gezond beeld van voeding en bewegen.

JOGG-Delft is een samenwerking van publieke en private organisaties uit Delft. ‘Samen gaan voor een gezonde leefstijl voor onze jeugd’ is het gezamenlijke doel.
Alle partners dragen bij aan het creëren van een gezonde leefomgeving waarin het maken van gezonde keuzes de norm is. De focus ligt op kinderen van 2 tot en met 12 jaar in de wijken Voorhof en Buitenhof.

Kijk voor meer informatie op www.sportiefbesteed.nl