JOGG-Delft: alle kinderen gezond en fit.

Bewegen, water drinken en groente eten is belangrijk voor je gezondheid. Je voelt je fit én blijft op een gezond gewicht. Samen met de scholen, kinderopvangorganisaties, buurtsportcoaches, jeugdverpleegkundigen en andere professionals wil JOGG- Delft een gezonde leefomgeving creëren. Want met een gezonde leefstijl leg je een goede basis voor je verdere leven.

JOGG-Delft
JOGG-Delft is een samenwerking van heel veel organisaties in Delft. ‘Samen gaan voor een gezonde leefstijl voor onze jeugd’ is het gezamenlijke doel. Alle partners dragen bij aan het creëren van een gezonde leefomgeving. De focus ligt op het maken van gezonde keuzes.
De activiteiten zijn gericht op kinderen van 2 tot en met 12 jaar in de wijken Voorhof en Buitenhof.

Heb je vragen over JOGG-Delft? Kijk dan op de website van JOGG-Delft of neem contact op met Marcella Deters, JOGG-Delft regisseur, 06-42642848