Extra steun pasgeboren kinderen in Delftse regio

JGZ gaat samenwerken met 7 andere organisaties om aanstaande ouders en kinderen in een kwetsbare situatie beter helpen. Hun gezamenlijke inzet voor het project ‘Kansrijke start’ moet ervoor zorgen dat deze kinderen een betere start in het leven maken. De organisaties ondertekenden op 9 oktober 2019 een overeenkomst in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Dit ziekenhuis is de spil in het project, waar ook JGZ, Delft voor Elkaar, Delft Support, Verloskundig Samenwerking Verband Reinier (VSV),  zorgverzekeraar DSW en Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) aan meedoen.  

De hulp aan ouders en (pasgeboren) kinderen in de regio Delft moet binnen ‘Kansrijke start’ in de praktijk vooral gezinnen bereiken met psychosociale problemen. Zij kunnen te maken hebben met armoede, schulden, slechte huisvesting of andere problemen. Ook ouders van kinderen die te vroeg worden geboren en een te laag geboortegewicht hebben, kunnen vaak extra ondersteuning goed gebruiken.   

Als professionals in de geboortezorg samen optrekken en kijken naar de echte zorgbehoefte van ouders, kunnen we zorg op maat leveren. Het verbetert de zorg aan aanstaande moeders die kwetsbaar zijn en vergroot de kans op een ‘kansrijke start’ voor kinderen. En dat is wat we samen willen bereiken.