Nieuws
Enquête van onze toezichthouder

De inspectie heeft aan alle JGZ-organisaties gevraagd om een vragenlijst te verspreiden. Door deze vragenlijst is te vullen help je de inspectie een goed beeld te krijgen van de jeugdgezondheidszorg in Nederland.

Wil jij de moeite nemen om de inspectie te laten weten wat jouw ervaring is? Vul dan de vragenlijst in. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

De vragenlijst van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat los van het klanttevredenheidsonderzoek dat wij op sommige locaties uitvoeren.

Namens de Inspectie: bedankt!