Jeugdartsen

Werken in de jeugdgezondheidszorg: verrassend veelzijdig!

Je bent huisarts in opleiding en komt erachter dat dit vakgebied toch niet het specialisme is waarin je je verder wilt ontwikkelen. Wat doe je dan? Wij spraken met Maren Heeris, zij had het lef om tijdens het consultatiebureauconsult van haar kindje de jeugdarts het hemd van het lijf te vragen. Wat bleek? Onbekend maakt inderdaad onbemind! Nu werkt Maren als anios jeugdgezondheidszorg bij JGZ Zuid-Holland West.

Hoe ben je in dit vakgebied terecht gekomen?
“Het huisartsenvak was voor mij bekend terrein, vandaar dat ik koos voor de opleiding. Tijdens de opleiding kwam ik erachter dat ik het lastig vind om in tien minuten per consult iets te kunnen betekenen voor mijn patiënten. De analyse voor mijzelf was dat ik meer voldoening haal uit preventie dan (be)handelen van een klacht waar ‘het kwaad’ vaak al geschied is. Mijn passie ligt juist in de fase ervoor: preventie en advies.”

Hoe kom je erachter welk vakgebied strookt met je ambitie?
“Tijdens een consultatiebureaubezoek met mijn eigen kindje raakte ik in gesprek met de jeugdarts, over het vak jeugdgezondheidszorg. Een gesprek met een andere arts op een andere locatie volgde. Mijn enthousiasme en beeld van de jeugdgezondheidszorg groeide. Zo fijn dat mensen open staan om over hun vakgebied te vertellen!”

“Een loopbaankeuze maak je natuurlijk niet zomaar, maar ik ben blij dat ik uiteindelijk de keuze gemaakt om verder te gaan als basisarts in de jeugdgezondheidszorg. Dit past gewoon beter bij mij. Als aankomend jeugdarts heb ik twintig minuten per consult; genoeg om écht contact te leggen met het kind. Bovendien voert preventie en advies de boventoon.”

Kun je ons wat meer vertellen over je werk inhoudelijk?
“Jeugdgezondheidszorg beperkt zich niet tot individuele consulten. Als jeugdarts draag je bij aan een groter geheel; een brede doelgroep en de maatschappij. Momenteel ben ik betrokken bij een leefstijladviseringsonderzoek geïnitieerd door VUmc. Het geeft mij tijd om stil te staan, om in- en uit te zoomen. Ik vind het interessant om middels onderzoek, cijfers en statistieken breder de doelgroep kind te belichten en te analyseren hoe je deze doelgroep het beste bereikt. Het groter geheel, daar doe je het ook voor. Het geeft mij energie om, samen met andere jeugdartsen, nieuwe interventies te ontwikkelen ten behoeve van leefstijl en impact daarvan. Daarnaast werk je samen met allerlei instanties in je eigen gemeente, zo probeer je er samen het beste van te maken voor de kinderen en de gezinnen waar ze in leven.”

Hoe ziet je opleiding tot jeugdarts er uit?
“Sinds september 2018 ben ik aios jeugdgezondheidszorg. Ik volg de eerste fase via opleidingsinstituut TNO. Ik val nog onder de oude regeling en mijn opleiding duurt twee keer twee jaar bij een fulltime dienstverband. Per 1 januari 2019 is de opleiding veranderd en is het een vierjarige opleiding geworden, waarbij je in dienst treedt bij de NSPOH, net als bij de opleiding voor huisartsen en artsen ouderengeneeskunde.”

Waarom werk je graag bij JGZ Zuid-Holland West?
“Het is een prettige werkgever die haar werknemers in haar kracht zet. De ondersteuning is bijvoorbeeld heel goed. Men kijkt waar je behoefte ligt, zodat je op de juiste wijze kan worden gefaciliteerd. Het begon al tijdens de sollicitatiefase. Ik kon direct meelopen op twee locaties. Zij konden mij exact vertellen wat de opleidingsmogelijkheden waren, de rol en bevoegdheden die een anios jeugdarts heeft en wat het toekomstperspectief is met betrekking tot mijn persoonlijke ambities en ontwikkelwensen”.

Heb je ook interesse om te ontdekken wat de jeugdgezondheidszorg jou kan bieden? Word collega van Maren en solliciteer.

Preventie zorgt voor tijdige juiste behandeling

Ouders komen als vanzelfsprekend bij de Jeugdgezondheidszorg en dus ook bij de jeugdarts omdat het ‘zo hoort’. Wat ouders zich vaak niet realiseren is dat juist de preventieve rol van de jeugdarts enorm belangrijk is, om zo tijdig aandoeningen of problemen te signaleren. Anne Marie is jeugdarts en werkt bij JGZ Zuid-Holland West. “Elke dag word ik verrast door de diversiteit die mijn werkdag brengt” vertelt Anne Marie.

Het lijstje waar de ouders niets van weten
Anne Marie: “Als jeugdarts 0-4 jaar draai je vooral spreekuren op het consultatiebureau. Je ziet een dwarsdoorsnede van de bevolking; eigenlijk álle kinderen zijn vanaf hun geboorte bij ons in beeld. Natuurlijk hebben ouders hun eigen vragen en zorgen, en daar ga je op in. Maar vanuit mijn preventierol als jeugdarts ga ik ook mijn eigen lijstje af. De ouder mag ervan uitgaan dat áls er een hartafwijking of een andere aandoening aanwezig is bij het kind, dat die ook door ons gevonden wordt. Je houdt je ogen en oren open om met je medische kennis tijdig aandoeningen te signaleren en daarvoor de juiste behandeling in gang te zetten.”


Een voorbeeld; “Vorige week had ik een jongetje dat terugkwam omdat de ogentest bij de verpleegkundige niet lukte. Hij kreeg een nieuwe afspraak bij mij om het opnieuw te proberen. De ouder dacht gelijk ‘dit wordt een verwijzing naar de oogarts’.

Het lukte prima om de ogentest bij het jongetje af te nemen en de ogentest was ook voldoende, maar wat ik wel merkte was dat hij op een bepaalde manier praatte; klonk echt als een ‘orenkind’. In overleg met moeder heb ik toen ook in de oren gekeken en bleek hij inderdaad een beeld van chronische middenoorontstekingen te hebben. De ouder was verbaasd maar vooral opgelucht, de problemen met de oren speelden eigenlijk al langer maar waren de laatste tijd niet meer behandeld geweest. In overleg met de ouder heb ik hem toen verwezen naar de kno-arts die hem in het verleden behandeld had, zo vertelt een gepassioneerde Anne Marie.

Verbinder en regisseur
Dat is hoe je jezelf kan beschrijven op het gebied van jeugdgezondheid en -preventie. JGZ Zuid-Holland West is een gedreven innovatieve organisatie. Anne Marie: “Binnen JGZ Zuid-Holland West is er veel aandacht voor vernieuwing en kwaliteit. Als voorzitter van onze (voor de Jeugdgezondheidszorg unieke) ‘Professionele Adviesraad’ kan ik daar ook over mee praten. Zo geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur, als verbinder tussen werkvloer en bestuur.”

#JGZoekt
Zie jij de meerwaarde van preventie in combinatie met jouw medische kennis? Laat van je horen, want JGZ is op zoek naar nieuwe collega's. Maak kennis met Anne Marie of loop een dag mee. Neem contact op met HRM Adviseurs Lisette Scheffer of Anne van Alphen of stuur een mail.