Leerplicht

Vanaf 5 jaar moeten kinderen naar school totdat zij een diploma hebben of 18 jaar worden. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en vervolgens een opleiding moeten volgen tot de startkwalificatie is behaald. Je kind moet een van de volgende diploma's behalen:

  • havo-diploma
  • vwo-diploma
  • mbo-diploma op niveau 2

Ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar

Je bent verplicht om je kind naar school te laten gaan. Je mag je kind niet zomaar thuishouden. Ongeoorloofd schoolverzuim is strafbaar. Meer informatie over leerplicht lees je op Rijksoverheid.nl.

Vrijstelling tot 6 jaar

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 zijn. Als het hele schoolprogramma nog te veel is voor je kind van 4 of 5 jaar kun je beroep doen op vrijstelling van schoolbezoek. Je kind wordt bij goedkeuring maximaal vijf uur per week vrijgesteld van schoolbezoek. Praat hierover met de directeur van de school.

Vrijstelling tot inschrijving

Vrijstelling tot inschrijving is mogelijk wanneer je kind niet naar school kan door bijvoorbeeld psychische of lichamelijke ongeschiktheid. Neem hiervoor contact op met de leerplichtambtenaar in je gemeente.

Geoorloofd verzuim

Vrijstelling van schoolbezoek is mogelijk als je kind bijvoorbeeld ziek is, of bij belangrijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een begrafenis. In de schoolgids van de school van je kind staat hoe je je kind ziek kunt melden of hoe je verlof kunt aanvragen. Kijk voor meer informatie op Oudersonderwijs.nl.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.