Meertaligheid

Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind tweetalig opvoeden. Dat komt steeds meer voor.

Meertalig opvoeden

Als je je kind tweetalig opvoedt, is het belangrijk dat je de manier kiest die het best past bij het gezin. Er zijn meerdere manieren die tot hetzelfde resultaat leiden.

Praten in je moedertaal

Als jullie thuis een andere taal beter beheersen dan het Nederlands, is het beter voor de taalontwikkeling van je kind om consequent te spreken in je eigen moedertaal. Praat veel met je kind in je eigen taal, dan leert het één taal goed spreken. Dit is de basis voor een goede taalontwikkeling. Tegelijkertijd ontwikkelt je kind een taalgevoel dat bij het leren van andere talen nodig is.

Eén persoon één taal

Bij een meertalige opvoeding is de één-persoon-één-taalstrategie een goede manier om kinderen 2 talen tegelijk te leren. De vuistregel is dan: probeer de talen te scheiden. Is de ene ouder beter in het Nederlands? Dan spreekt die Nederlands, en de andere ouder de moedertaal. De ouder die Nederlands spreekt moet het Nederlands dan wel goed beheersen.

Eén situatie één taal

Je kunt ook per situatie afspreken welke taal jullie spreken. Bijvoorbeeld: aan tafel spreken we altijd Nederlands. Dit heet de één-situatie-één-taalstrategie. Een voorwaarde is dat alle gezinsleden voldoende Nederlands spreken.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met Nederlanders: op school, misschien bij de buren, op de sportclub en op kinderclubjes.

Tips om je kind twee talen te leren

  • Stimuleer de taalontwikkeling van je kind.
  • Breng je kind in contact met leeftijdsgenootjes, kinderen in de buurt, familie en kennissen die de taal spreken.
  • Leen kinderboeken in het Nederlands en in je moedertaal uit de bibliotheek.
  • Er zijn leuke digitale boeken en spelvormen op de computer, waar je kind spelenderwijs beter Nederlands van leert.
  • In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar halen, maar dit gaat vanzelf over.
  • Zorg dat het taalaanbod voor de talen die je kind leert ongeveer gelijk verdeeld is.
  • Eenmaal gekozen om een bepaalde taal aan te leren? Ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Je kind verleert een taal als het de taal niet meer gebruikt.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.