Meertalig opvoeden

Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind tweetalig opvoeden. Dat komt steeds meer voor.

Meertalig opvoeden

Als je je kind tweetalig opvoedt, is het belangrijk dat je de manier kiest die het best past bij het gezin. Er zijn verschillende manieren die tot hetzelfde resultaat leiden.

Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Soms leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Bijvoorbeeld als beide ouders een andere taal spreken. Soms leren kinderen verschillende talen na elkaar. Bijvoorbeeld als de ouders thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. 

Praten in je moedertaal

Als je thuis een andere taal beter spreekt dan het Nederlands, is het beter voor de taalontwikkeling van je kind om steeds je eigen moedertaal te spreken. Praat veel met je kind in je eigen taal, dan leert het één taal goed spreken. Dit is de basis voor een goede taalontwikkeling. Zo ontwikkelt je kind een taalgevoel dat bij het leren van andere talen nodig is.

Eén persoon één taal

Bij een meertalige opvoeding is de één-persoon-één-taalstrategie een goede manier om kinderen twee talen tegelijk te leren. De vuistregel is dan: probeer de talen te scheiden. Is de ene ouder beter in het Nederlands? Dan spreekt die Nederlands, en de andere ouder de moedertaal. De ouder die Nederlands spreekt moet het Nederlands dan wel goed beheersen. Als je kind voldoende taal krijgt aangeboden in de twee talen waarmee het opgroeit, dan verloopt de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk aan die van ééntalige kinderen.

Eén situatie één taal

Je kunt ook per situatie afspreken welke taal jullie spreken. Bijvoorbeeld: aan tafel spreken we altijd Nederlands. Dit heet de één-situatie-één-taalstrategie. Maar dan moeten alle gezinsleden wel voldoende Nederlands spreken.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met Nederlanders: op school, misschien bij de buren, op de sportclub en op kinderclubs. Daar ontmoet je kind andere kinderen. Het contact met andere kinderen is belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind.

Tips om je kind twee talen te leren

  • Stimuleer de taalontwikkeling van je kind.
  • Breng je kind in contact met leeftijdsgenoten, kinderen in de buurt, familie en kennissen die de taal spreken.
  • Leen kinderboeken in het Nederlands en in je moedertaal uit de bibliotheek.
  • Er zijn leuke digitale boeken en spelvormen op de computer, waarmee je kind spelenderwijs beter Nederlands leert.
  • In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar halen, maar dit gaat vanzelf over.
  • Zorg dat het taalaanbod voor de talen die je kind leert ongeveer gelijk verdeeld is.
  • Eenmaal gekozen om een bepaalde taal aan te leren? Ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, dan verleert het die taal weer.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.