ANBI

Onze organisatie heeft de ANBI status, omdat wij ons inzetten voor het algemeen nut.

Naam instelling

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Fiscaal nummer

822673150

Postadres

Postbus 339
2700 AH Zoetermeer
Onze locaties 

Onze taak

In Nederland hebben alle kinderen van 0-18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en het landelijk Basispakket jeudgezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdgezondheidszorg. Wij voeren deze taak uit namens de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. 

Doelstelling

JGZ  adviseert en begeleidt kinderen, jongeren en ouders bij het opgroeien en opvoeden en verleent preventieve medische zorg. Alles wat wij doen is gericht op het vergroten van de gezondheid en weerbaarheid van de kinderen en jeugdigen woonachtig of schoolgaand in de acht gemeenten in ons verzorgingsgebied. Zodat zij een gezonde en veilige basis meekrijgen en leren omgaan met alle uitdagingen die nu en in de toekomst op hun pad komen.
Gezonde en Blije kinderen. Dat is ons doel.

Onze ambitie

Een sterke collectieve preventie binnen alle 8 gemeenten

JGZ werkt, in diverse vormen, samen met (jeugd)ketenpartners in de zorg, welzijn en het onderwijs als ook met zorgverzekeraars, sportverenigingen en buurtteams. Samen met scholen maken we ons sterk voor een gezonde omgeving van kinderen. Het onderwijs en de kinderopvang zijn als “mede-vindplaats” belangrijke samenwerkingspartners.

Van curatie naar preventie

Wij dragen de komende jaren vanuit onze expertise bij aan het tijdig begeleiden en ondersteunen van kinderen en gezinnen. Door kinderen vroegtijdig en langdurig extra ondersteuning te bieden wordt zwaardere problematiek voorkomen of sneller herkend, waardoor ontsporing kan worden voorkomen. Dit is beter voor het kind én beter voor de kosten.

Vooruitstrevend in de digitalisering

We zijn een moderne en vooruitstrevende JGZ organisatie die voorop loopt in de digitalisering die binnen de Jeugdgezondheidszorg gaande is.

Vooruitstrevend in beleidsadvies en datamining

Wij signaleren en adviseren gemeenten, op basis van (epidemiologische) gegevens, over trends en ontwikkelingen op het gebied van de lokale (preventieve) zorg voor de jeugd. Via het Radarmodel voorzien wij de gemeenten van informatie ten behoeve van het lokale gezondheidsbeleid. 

Jaarbegroting-plan 2019
Strategische koers 2019-2022

Bestuur

De Raad van Toezicht werkt op basis van de landelijke Governancecode Zorg 2017, die is opgesteld om de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op zorginstellingen te borgen. De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter en 3 bestuursleden.
Directeur bestuurder: drs. R.J. Boumans.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid personeel en directie conform CAO VVT 
Beloningsbeleid Raad van toezicht conform het WNT

Verslag uitgeoefende activiteiten

Zie onze pagina jaarverslag.

Financiële verantwoording

Jaarstukken 2017
Jaarstukken 2016
Jaarstukken 2015